Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 3281 träffar

Fortsatt öppet på Kärnhuset

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Nu tecknas nytt avtal mellan Umeå kommun och personalkooperativet Kärngården. Det har individ- och familjenämnden beslutat. Avtalet gäller för kommande tre år och innebär förändringar gällande verksamhetsledare och lokaler.

Fortsatt eldningsförbud lokalt på Holmön och tillsvidare

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:05 CEST

​På grund av fortsatt torra markförhållanden på Holmön beslutas att det råder eldningsförbud från och med 2018-06-20 och tillsvidare.

​Sociala krav vid upphandling

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 15:09 CEST

15 procent av de upphandlingar som genomförs i Umeå kommunkoncern ska omfattas av sociala krav, och avsikten är en årsvis stegring. Målet är att skapa anställningsmöjligheter för prioriterade målgrupper; ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

​Upphandling av hyra av idrottshallar och tält

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 15:07 CEST

Kommunen ska upphandla hyra av fotbollshall och multihall på Noliaområdet samt övertryckstält för fotbollsplan på Gammliavallen. Upphandlingen, som uppdragits av kommunstyrelsens arbetsutskott, bygger på att en hyresvärd ska leverera samtliga tre objekt.

Nyheter 4 träffar

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Nyheter   •   Maj 24, 2018 09:34 CEST

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan vill få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Detta kan ske på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Umeå kommun deltar i kampanjen.

Mobil fritidsgård för att möta upp unga

Nyheter   •   Apr 25, 2018 17:08 CEST

Från och med augusti ska en mobil fritidsgård starta upp enligt beslut i fritidsnämnden. Den ska ersätta bland annat Hartvigsgården, den öppna verksamheten i Tavelsjö och den samverkan som idag finns med Carlshöjdskyrkan. Anledningen till att mötesplatserna läggs ned är de låga besökarantalen.

En miljon till föreningarnas mötesplatser på landsbygden

Nyheter   •   Apr 25, 2018 17:06 CEST

Fritidsnämnden föreslår att nio föreningar får bidrag från Länsstyrelsens bygdeavgiftsmedel för att förbättra eller rusta upp sina mötesplatser. En del av bidraget föreslås även gå till belysning av föreningsägda elljusspår.

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Nyheter   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Vad upplever Umeå kommuns invånare som viktigast för att känna sig trygga och säkra? Nu bjuder kommunen och polisen in till medborgardialoger för att skapa en lokal problembild.

Evenemang Visa alla 186 träffar

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Evenemang   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå för att lyssna in erfarenheter och synpunkter på dagens byggregler och får att ta del av Umeås arbete i frågan.– Vi har ett underskott av bostäder runt om i landet, trots att byggtakten har ökat de senaste åren. Vår uppgift är att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens ino...

2018-03-20, 13:15 - 14:00 CET

Stigen i Stadshuset (hus Länken, 1 trappa)

Medieinformation om ombyggnad av förskolor

Evenemang   •   Maj 13, 2013 12:33 CEST

Fastighet har konstaterat konstruktionsbrister i vissa förskolor som skulle behöva åtgärdas så att inte dålig inomhusmiljö uppstår. Tanken är att dessa brister ska åtgärdas i samband med annan renovering. Närvarar gör: Margareta Rönngren, för- och grundskolenämndens ordf, Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordf samt representanter för skolan och fastighet. Kaffe och macka serveras. Välkomna!

2013-05-15, 12:00 - 13:00 CEST

Ryttmästaren på stadshusområdet , rum Majoren

Inbjudan till presskonferens efter socialnämnden

Evenemang   •   Jan 28, 2013 16:33 CET

Välkommen till presskonferens efter onsdagens sammanträde i socialnämnden. Handlingar för socialnämnden finns på www.umea.se/socialnamnden Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen. Du ansvarar själv för att ta med handlingar som du behöver på presskonferensen.

2013-01-30, 13:30 - 14:30 CET

Insikten (socialtjänstens stab, stadshusets annex våning 4)

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang   •   Apr 05, 2011 10:02 CEST

2011-04-05 16:00 CEST

Bilder Visa alla 271 träffar

Med stöd från Vinnova, Energimyndigheten, Formas strategiska innovationsprogram

Med stöd från Vinnova, En...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

31,8 KB • 1121 x 167 px

Inspirationsbild Komatsu 3

Inspirationsbild Komatsu 3

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

5,54 MB • 3648 x 2736 px

Inspirationsbild Komatsu 2

Inspirationsbild Komatsu 2

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

5,56 MB • 2736 x 3648 px

Inspirationsbild Komatsu 1

Inspirationsbild Komatsu 1

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

5,05 MB • 3648 x 2736 px

Dokument Visa alla 261 träffar

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Dokument   •   2018-06-05 15:52 CEST

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller. I programmet beskrivs kommunens systematiska arbete med bullerfrågor. Programmet behandlar dagens ljudmiljö, genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Läs mer på www.umea.se/buller

Samverkansöverenskommelse mellan äldrenämden och Bostaden
Obbola åtgärdskarta

Obbola åtgärdskarta

Dokument   •   2018-05-25 11:29 CEST

Mariehem, Marieberg, Mariedal åtgärdskarta

Mariehem, Marieberg, Mariedal åtgärdskarta

Dokument   •   2018-05-25 11:29 CEST

Kontaktpersoner Visa alla 20 träffar

 • Samordnare
 • Kultur, Umeå kommun
 • jenny.vinsa@umea.se
 • 090-16 34 31
 • 070-330 35 07

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad
 • maria.wezqtterlonjv@umeaiz.se
 • 090-16 23 12
 • 070-980 11 04

 • Kommunikatör
 • Utbildning, för- och grundskola
 • elisabeth.husing@umea.se

 • Kommunikatör
 • Brandförsvar och säkerhet, Sharing Cities Umeå
 • ingela.hjulfors.berg@umea.se
 • 0703145926