Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 3319 träffar

Antagen detaljplan för 40-50 lägenheter på Grisbacka

Antagen detaljplan för 40-50 lägenheter på Grisbacka

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 17:22 CEST

En detaljplan har antagits för ett område vid korsningen Hartvigsgatan och Backenvägen på Grisbacka. Där planeras för två flerbostadshus med upp till sex våningar. Förutom bostäder kan de nya husen få inslag av verksamheter i entréplan.

Detaljplan för påbyggnad av Valandhuset godkänd av byggnadsnämnden

Detaljplan för påbyggnad av Valandhuset godkänd av byggnadsnämnden

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 17:21 CEST

Detaljplanen för kvarteret Frigg i centrum har justerats efter en återremiss i Näringslivs- och planeringsutskottet. Planförslaget möjliggör bostäder i en tre våningar hög påbyggnad av Valandhuset samt nya byggnader med bostäder och andra verksamheter på gården bakom huset. Justeringarna handlar främst om möjligheten att bygga bostäder på plan två mot Götgatan.

Planarbete påbörjas för utbildnings- och fritidsanläggningar mellan Tomtebo och Carlshem

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 17:19 CEST

Byggnadsnämnden har gett kontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete för ett område mellan Tomtebo och Carlshem. Syftet är att utreda förutsättningar för utbildnings- och fritidsanläggningar samt övrig kommunal verksamhet. Syftet är också att säkerställa grönstråk och rekreation samt en förlängning av Malmvägen som ansluter till Tomtebovägen.

Bella Lawson och Åke Sandström får Umeå kommuns Minervastipendier

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:56 CEST

Kulturnämnden har beslutat att 2018 års Minervastipendier går till Bella Lawson och Åke Sandström. Stipendierna, som består av 10 000 kronor vardera, går till två personer som på olika sätt bidragit till kulturell verksamhet i Umeå och Västerbotten.

Nyheter Visa alla 5 träffar

​Sydlig linje för Norrbotniabanan genom Sävar

Nyheter   •   Aug 07, 2018 16:26 CEST

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Nyheter   •   Maj 24, 2018 09:34 CEST

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan vill få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Detta kan ske på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Umeå kommun deltar i kampanjen.

Mobil fritidsgård för att möta upp unga

Nyheter   •   Apr 25, 2018 17:08 CEST

Från och med augusti ska en mobil fritidsgård starta upp enligt beslut i fritidsnämnden. Den ska ersätta bland annat Hartvigsgården, den öppna verksamheten i Tavelsjö och den samverkan som idag finns med Carlshöjdskyrkan. Anledningen till att mötesplatserna läggs ned är de låga besökarantalen.

En miljon till föreningarnas mötesplatser på landsbygden

Nyheter   •   Apr 25, 2018 17:06 CEST

Fritidsnämnden föreslår att nio föreningar får bidrag från Länsstyrelsens bygdeavgiftsmedel för att förbättra eller rusta upp sina mötesplatser. En del av bidraget föreslås även gå till belysning av föreningsägda elljusspår.

Evenemang Visa alla 186 träffar

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Evenemang   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå för att lyssna in erfarenheter och synpunkter på dagens byggregler och får att ta del av Umeås arbete i frågan.– Vi har ett underskott av bostäder runt om i landet, trots att byggtakten har ökat de senaste åren. Vår uppgift är att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens ino...

2018-03-20, 13:15 - 14:00 CET

Stigen i Stadshuset (hus Länken, 1 trappa)

Medieinformation om ombyggnad av förskolor

Evenemang   •   Maj 13, 2013 12:33 CEST

Fastighet har konstaterat konstruktionsbrister i vissa förskolor som skulle behöva åtgärdas så att inte dålig inomhusmiljö uppstår. Tanken är att dessa brister ska åtgärdas i samband med annan renovering. Närvarar gör: Margareta Rönngren, för- och grundskolenämndens ordf, Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordf samt representanter för skolan och fastighet. Kaffe och macka serveras. Välkomna!

2013-05-15, 12:00 - 13:00 CEST

Ryttmästaren på stadshusområdet , rum Majoren

Inbjudan till presskonferens efter socialnämnden

Evenemang   •   Jan 28, 2013 16:33 CET

Välkommen till presskonferens efter onsdagens sammanträde i socialnämnden. Handlingar för socialnämnden finns på www.umea.se/socialnamnden Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen. Du ansvarar själv för att ta med handlingar som du behöver på presskonferensen.

2013-01-30, 13:30 - 14:30 CET

Insikten (socialtjänstens stab, stadshusets annex våning 4)

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang   •   Apr 05, 2011 10:02 CEST

2011-04-05 16:00 CEST

Bilder Visa alla 278 träffar

Vy längs Rådhusesplanaden mot det på- och tillbyggda Valandhuset.

Vy längs Rådhusesplanaden...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Sweco AB
Ladda ner
Storlek

3,53 MB • 4000 x 2668 px

Vy mot de nya byggnaderna från Götgatan

Vy mot de nya byggnaderna...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Arkinova
Ladda ner
Storlek

2,62 MB • 2954 x 1395 px

Illustration språkcafé

Illustration språkcafé

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Emil Myrsell
Ladda ner
Storlek

8,6 MB • 5381 x 2640 px

Cykelstället på Kungsgatan

Cykelstället på Kungsgatan

Cykelstället på Kungsgatan är en plats som ska göra det enklare att cykla i Umeå. Här finns möjlighet att hyra plats i en låst cykelparke...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Illustration: Pondus
Ladda ner
Storlek

19,7 MB • 5172 x 3448 px

Dokument Visa alla 263 träffar

Civitas pressrelease 180919

Civitas pressrelease 180919

Dokument   •   2018-09-19 09:19 CEST

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Dokument   •   2018-09-13 07:00 CEST

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Dokument   •   2018-06-05 15:52 CEST

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller. I programmet beskrivs kommunens systematiska arbete med bullerfrågor. Programmet behandlar dagens ljudmiljö, genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Läs mer på www.umea.se/buller

Samverkansöverenskommelse mellan äldrenämden och Bostaden

Kontaktpersoner Visa alla 20 träffar

 • Samordnare
 • Kultur, Umeå kommun
 • jetinngyy.dcvimonszna@twumjveamj.ssfevk
 • 090-16 34 31
 • 070-330 35 07

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad
 • macjrieia.zmweknttmierjwloviv@iuumjfeath.skkebf
 • 090-16 23 12
 • 070-980 11 04

 • Kommunikatör
 • Umeåregionens brandförsvar, kultur
 • eluqisieabfjetlch.lqhucwsiqpnglg@umumezca.lpseby

 • Kommunikatör
 • Miljö-och hälsoskydd, Sharing City
 • indmgedslaos.hiljujflfmhorpts.rubeglrgzv@uhxmegta.qgserq
 • 0703145926