Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 3177 träffar

Lägsta värdena av kvävedioxid sedan 2003

Lägsta värdena av kvävedioxid sedan 2003

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 15:11 CET

Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta värdet sedan mätningarna påbörjades 2003 och för sjätte året i rad klaras EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen. Den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar är också de lägsta sedan de mätningarna påbörjades. Det visar 2017 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.

Media no image

Nya regler för önskemål om förskoleplats

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 14:33 CET

För att få ett tydligare och effektivare kösystem ändras reglerna för önskemål om förskoleplats. Målsättningen är att barn ska erbjudas plats så nära hemmet som möjligt och att Umeå kommun ska erbjuda en plats senast två månader före önskat placeringsdatum.

Media no image

Umeås stadsdirektör slutar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 13:35 CET

Jonas Jonsson, stadsdirektör i Umeå kommun sedan 2014, slutar. Han har på egen begäran valt att lämna sin tjänst. Jonas Jonsson lämnar uppdraget den 31 mars i år.

Konstnären Anneli Furmark gestaltar kommunens nya biblioteksbuss

Konstnären Anneli Furmark gestaltar kommunens nya biblioteksbuss

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 16:24 CET

Flertalet utvalda konstnärer var intresserade av uppdraget men det står nu klart att det blir konstnären Anneli Furmark som får uppdraget att exteriört gestalta den nya biblioteksbussen. Anneli Furmark har arbetat som bildkonstnär i över 20 år och har en idé om en bokbuss med ett landskap likt Röbäcksslätten som befolkas av olika figurer.

Nyheter 1 träff

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Nyheter   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Vad upplever Umeå kommuns invånare som viktigast för att känna sig trygga och säkra? Nu bjuder kommunen och polisen in till medborgardialoger för att skapa en lokal problembild.

Evenemang Visa alla 185 träffar

Medieinformation om ombyggnad av förskolor

Evenemang   •   Maj 13, 2013 12:33 CEST

Fastighet har konstaterat konstruktionsbrister i vissa förskolor som skulle behöva åtgärdas så att inte dålig inomhusmiljö uppstår. Tanken är att dessa brister ska åtgärdas i samband med annan renovering. Närvarar gör: Margareta Rönngren, för- och grundskolenämndens ordf, Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordf samt representanter för skolan och fastighet. Kaffe och macka serveras. Välkomna!

2013-05-15, 12:00 - 13:00 CEST

Ryttmästaren på stadshusområdet , rum Majoren

Inbjudan till presskonferens efter socialnämnden

Evenemang   •   Jan 28, 2013 16:33 CET

Välkommen till presskonferens efter onsdagens sammanträde i socialnämnden. Handlingar för socialnämnden finns på www.umea.se/socialnamnden Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen. Du ansvarar själv för att ta med handlingar som du behöver på presskonferensen.

2013-01-30, 13:30 - 14:30 CET

Insikten (socialtjänstens stab, stadshusets annex våning 4)

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang   •   Apr 05, 2011 10:02 CEST

2011-04-05 16:00 CEST

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang   •   Mar 24, 2011 09:51 CET

Balticgruppen AB och Umeå kommunföretag AB har tecknat ett gemensamt aktieägaravtal. Det gemensamma bolaget Väven i Umeå AB ska uppföra ett kulturmötenas hus i Umeå. Invigning sker under kulturhuvudstadsåret 2014.

2011-03-24 12:30 CET

kommunstyrelsens sammanträdesrum

Bilder Visa alla 259 träffar

Clara Ganslandt, planchef Umeå kommun

Clara Ganslandt, planchef...

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

205 KB • 575 x 597 px

Sandbäckens handelsområde

Sandbäckens handelsområde

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

184 KB • 1024 x 683 px

Förskolan Rosendal och allmänna parken ingår i projektet

Förskolan Rosendal och al...

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

80,5 KB • 681 x 482 px

Illustration av den nya förskolan Rosendal med sex avdelningar

Illustration av den nya f...

Licens © All rights reserved (allow download)
Fotograf/Källa Illustration av Arkinova Arkitekter
Ladda ner
Storlek

5,59 MB • 6000 x 3749 px

Dokument Visa alla 253 träffar

Trafikmätningar Västra Esplanaden 2014 - 2017
Volymskiss för ny skola i Bullmark

Volymskiss för ny skola i Bullmark

Dokument   •   2018-02-14 16:47 CET

Det är en ungefärlig volymskiss över den planerade förskolan, skolan och gymnastikhallen i Bullmark (en byggnad sedd från två håll).

Förslag till parkeringsnorm Umeå kommun

Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till ny parkeringsnorm för Umeå kommun. Kommunfullmäktige ska anta normen i början av 2018. Huvudsyftet med förslaget till ny parkeringsnorm är att säkerställa att fastighetsägare löser sitt parkeringsbehov på ett sätt som inte belastar allmän plats. Parkeringsnormen har varit ute på remiss mellan 28 februari – 31 april 2017.

Gröna lån Umeå

Gröna lån Umeå

Dokument   •   2017-11-16 08:18 CET

Kontaktpersoner Visa alla 19 träffar

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad
 • marifba.wetterupfsbnyllov@mxvqumeafcwgnqpjgs.se
 • 090-16 23 12
 • 070-980 11 04

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad, Gator och parker
 • elisabeth.husing@umea.se

 • Kommunikatör
 • Brandförsvar och säkerhet
 • gomyincbgerlxfdulaoy.hjulfors.tcberg@umea.se
 • 090162369
 • 0703145926

 • kommunikatör
 • Samhällsbyggnad, Gator och parker
 • iwblbritgpta.strvmicomgrlwenhnmrfg@uiometba.se
 • 090-16 23 91
 • 070-661 24 64