Skip to main content

Krafttag mot diskriminering och kränkande behandling på Dragonskolan

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 12:49 CET

Efter den senaste tidens debatt om sexism på Dragonskolan förstärker skolan arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Det handlar bland annat om temaveckor om samtycke, skolans värdegrund och främlingsfientlighet. Dessa frågor kommer också att lyftas i andra forum och som en del i skolans ordinarie verksamhet.

Flera åtgärder var planerade sedan tidigare, som exempelvis temaveckan om samtycke och ”Under samma himmel” som handlar om främlingsfientlighet och utanförskap. Frågor om samtycke och värdegrund kommer också att tas upp i gemensamma forum som klassråd, skolforum och på arbetsplatsträffar med skolans personal.
– Detta är ett samhällsproblem men vi ska göra allt vi kan för att åstadkomma en förändring. Det kommer att bli extra fokus på de här frågorna på både grupp och individnivå. Vi uppmuntrar också intresserade elever att delta i arbetet med idéer och genomförande, säger Anna Sundelin, samordningsrektor på Dragonskolan.

Utbildning och samtal
På individnivå kommer frågan att få särskild uppmärksamhet i samband med utvecklingssamtal.
– Vi kommer även att arbeta med att säkerställa att alla elever och all personal känner till programmens plan mot diskriminering och kränkande behandling och de rutiner som hör till den, poängterar Anna Sundelin.
Dragonskolan kommer också att göra en framåtsyftande analys av värdegrunden bland personal och elever på skolan. All personal och alla elever på skolan kommer att få en utbildning i värdegrund och hur de kan jobba med dessa frågor.

Skolinspektionen granskar
Skolledningen påpekar att de senaste veckornas debatt utgår från en enskild händelse som inte är representativ för hela Dragonskolan.
– Det som har hänt är beklagligt. Vi har gjort åtgärder och hoppas nu att Skolinspektionen granskar ärendet. Om det framkommer några brister så ska vi se över våra rutiner, säger Nicklas Wallmark, gymnasiechef och biträdande utbildningsdirektör.

För mer information kontakta:
Anna Sundelin
rektor, Dragonskolan
070-397 59 52
anna.sundelin@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.