Gå direkt till innehåll
Maria Perstedt och Britt-Inger Keisu
Maria Perstedt och Britt-Inger Keisu

Pressmeddelande -

Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier i pilotprojekt för stärkt samverkan

Sedan november 2016 har Kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet fört en dialog om hur ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kan utvecklas och fördjupas mellan de två verksamheterna. Nu är arbetet med att gemensamt skriva fram och förankra dokumentet ”Samverkan – förutsättningar, ramar och aktiviteter” klart!

Parallellt med framskrivandet av pilotprojektet, som löper till 2020, har Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier (UCGS) redan genomfört flera evenemang. Ett exempel är Genusjubel, där den långa traditionen av genusforskning vid Umeå universitet firats på Kvinnohistoriskt museum med tre evenemang: En föreläsningskväll med doktorander från Genusforskarskolan, en kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg och nu senast evenemanget Genus i centrum.

Redan den 11 oktober planeras en repris av Doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt museum och det finns en ambition att göra det till ett årligt återkommande samarrangemang.
De genomförda evenemangen har visat att det finns ett sug bland Umeås invånare att ta del av både genusvetenskaplig forskning och att delta i en offentlig diskussion om makt och kön.

  -  I museets utställningar, program- och skolverksamhet kan många ta del av forskningsresultat och kunskaper kring kvinno- och genushistoria. Genom nära samverkan mellan museet och forskare kommer besökare och medborgare få ännu bättre tillgång till ny forskning. Det är också en stor glädje att på detta sätt bidra till genomförandet av det strategiska partnerskap som redan är överenskommet mellan Umeå kommun och Umeå universitet, säger Maria Perstedt, museichef på Kvinnohistoriskt museum.

Tanken är också, att inom ramen för pilotprojektet, fördjupa utbytet mellan verksamheterna ytterligare. Exempel på aktiviteter som föreslås är: dialogseminarier för medarbetare vid respektive verksamhet och nya sätt att använda den forskningsmässiga spetskompetens som finns vid UCGS i relation till Kvinnohistoriskt museums utställningsverksamhet.

  -  Jag tycker att det är fantastiskt roligt och viktigt att det här pilotprojektet bidrar till att skapa en struktur för samverkan mellan UCGS och Kvinnohistoriskt museum. Vår samverkan med Kvinnohistoriskt museum skapar dessutom utmärkta möjligheter för genusforskare vid Umeå universitet att sprida sina kunskaper såväl i samhällsdebatten som till invånare i Umeå kommun, avslutar Britt-Inger Keisu som är föreståndare vid UCGS.

Vid frågor kontakta Maria Hedberg (maria.hedberg@umea.se), kommunikatör Kvinnohistoriskt museum eller Bodil Formark (bodil.formark@umu.se), samverkansansvarig UCGS

Om Kvinnohistoriskt museum: www.kvinnohistoriskt.se
Om Umeå centrum för genusstudier: www.ucgs.umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kvinnohistoriskt museum invigdes 22 november 2014 och är det första kvinnohistoriska museet i Sverige.

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden. Museet har fri entré till utställningar och program.

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Maria Hedberg

Maria Hedberg

kommunikatör Kvinnohistoriskt museum 070-390 11 78

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.