Gå direkt till innehåll
Nu renoveras Scharinska villan

Pressmeddelande -

Nu renoveras Scharinska villan

Den utvändiga renoveringen av byggnadsminnet Scharinska villan i Umeå är påbörjad. Den inre renoveringen beräknas pågå under 2014 och då kan ingen verksamhet bedrivas i huset. När arbetet är klart kommer hyresgästerna att få tillgång till lokalerna igen.

Umeå kommun och studentkårerna har nu träffat en överenskommelse kring bl. a. tidplan för renovering av Scharinska villan. Länsstyrelsen ska godkänna alla antikvariska arbeten i huset. Arbetet påbörjades den 1 september 2013 med de yttre renoveringarna, t ex tak, fasad och entrébroar. Ambitionen är att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten i huset. Den 31 januari 2014 kommer det inre renoveringsarbetet att påbörjas, och bedömningen är att verksamhet inte kan bedrivas samtidigt. Därför lämnar hyresgästerna, studentkårerna och socialtjänsten, under den tiden lokalen. När arbetet är klart får alla hyresgäster tillgång till lokalerna igen, vilket beräknas till 31 januari 2015. Vilken typ av verksamhet som kan bedrivas i Scharinska villan efter restaurering är en fråga som samrådsgruppen för Scharinska kommer att diskutera framöver.

- Den här renoveringen är både spännande och utmanande då vi måste använda gamla metoder och arbetssätt och också hitta entreprenörer och konsulter som har god kännedom om antikvariska arbeten, säger Lars Karlsson, fastighetsförvaltare på Umeå kommun. 

- Vi vet redan nu att den här restaureringen är intressant på nationell nivå, och vi hoppas att kunna dela med oss av arbetet under kulturhuvudstadsåret, säger Susanne Aidanpää, fastighetschef på Umeå kommun.  

Bakgrund

Umeå kommun är sedan år 1957 ägare av Scharinska villan. Syftet med köpet av villan var att den skulle vara ett kårhus för studenter vid Umeå universitet och villan har sedan dess genom olika avtal upplåtits till Umeå studentkårer. Länsstyrelsen i Västerbotten utsåg 1982 Scharinska villan till byggnadsminne, vilket innebär att fastighetsägaren måste bevara och restaurera byggnaden stilenligt. Länsstyrelsen har den 25 april 2013 förelagt Umeå kommun att restaurera byggnaden och samrådsgruppen för Scharinska, som består av representanter för studentkårerna, politiken och fastighet, har under det senaste året diskuterat planeringen av restaureringen. 

Mer information

Lars Karlsson
fastighetsförvaltare
090-16 23 84 
070-384 23 84
lars.karlsson.2@umea.se

Susanne Aidanpää
fastighetschef
090-16 23 50
073 – 094 74 66
susanne.aidanpaa@umea.se

Lasse Jacobson
ordf tekniska nämnden
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström
vice ordf tekniska nämnden
070-690 79 39
sn@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren
2:e vice ordf tekniska nämnden
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör
070-980 11 04
maria.wetterlov@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


 

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.