Pressmeddelande -

Presskonf 18 maj, För- och grundskolenämnden

PRESSINBJUDAN För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag den 18 maj. Nämnden ska bland annat ta beslut om verksamhet på Västra och Grubbe skolområden utifrån lokalutredningen. För dessa skolområden har en fördjupad barnkonsekvensbeskrivning gjorts för att förklara bakgrund och resonemang kring de olika handlingsalternativen. Under eftermiddagen har nämnden temadiskussion kring pågående satsning på förskolan. Då fokuseras på planeringen att minska barngruppernas storlek, beskrivning av det nyligt påbörjade arbetet kring ”funktionsprogram” (vilka krav som finns på förskolans inre och yttre miljöer) och projektet för att minska bullret i förskolan. Lokalutredningen och barnkonsekvensbeskrivning finns utlagd på webben: [ http://www.umea.se/skola ]www.umea.se/skola se länk till Lokalutredning för- och grundskolan. Media inbjuds till presskonferens efter nämndssammanträdet som pågår till kl 16.00. Observera! Avslutas sammanträdet tidigare försöker vi tidigarelägga presskonferensen. Meddelande sker då till de lokala medierna per telefon. Tid: Torsdag den 18 maj kl 16.00 Plats: Byggnadsnämndens sammanträdesrum, Stadshuset. Välkommen! Gabrielle Hultdin Informatör För- och grundskoleförvaltningen Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33 E-post: gabrielle.hultdin@umea.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • VästerbottenUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterade event