Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trafikskoleläraren Patric Persson prisas för sitt bemötande

Patric Persson, ägare till Umeå-Vännäs Trafikskola, har utsetts till gott exempel av det kommunala handikapprådet. Patric får priset för att han som arbetsgivare visat ett gott bemötande gentemot sin personal under perioder av rehabilitering. När en anställd i Patrics företag drabbades av svåra skador i samband med en trafikolycka visade Patric att han är en god medmänniska och en lyhörd och förstående ledare. Hans fokus låg på möjligheter, inte problem, och med hjälp av Arbetsförmedlingen ordnade Umeå-Vännäs Trafikskola med anpassningar och stöd. Den funktionshindrade medarbetaren var snart tillbaka på jobbet. Kommunala handikapprådets motivering: ”Patric Persson har som arbetsgivare visat ett extra gott bemötande gentemot sina anställda. Han får sin personal att känna sig både önskade och behövda. Patric visar aldrig otålighet eller stress utan förmedlar känslan och tryggheten av att ha ett arbete som väntar, även under perioder av rehabilitering. Det ”sitter inte fast” när Patric behöver vidta anpassningsåtgärder för sina anställda”. Bakgrund KHR:s goda exempel Sedan 2004 har Kommunala handikapprådet en stående punkt på sin dagordning. Punkten är att dela ut ett pris till goda exempel. Goda exempel handlar om att uppmärksamma en person, en verksamhet eller en förening som aktivt arbetar för bra bemötande på alla nivåer och villkor. Priset kan tilldelas kommunal eller privat person eller verksamhet/förening i Umeå med omnejd. Det kan handla om att förbättra tillgängligheten (användbarheten) till lokaler, verksamheter eller information. Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.