Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeås utveckling fortsätter att slå rekord

Det är bara Göteborg, Stockholm och Strömstad som relativt sett haft en högre tillväxt än Umeå de senaste 15 åren. Uppgiften, som avser tillväxt i lönesumman, kommer från tidningen Affärsvärlden och ingår i UmeåIndex - en årlig rapport som ger en heltäckande bild av tillståndet och utvecklingen i Umeå. Rapporten beskriver utvecklingen inom flera områden, till exempel: befolkning, näringsliv och arbetsmarknad, levnadsförhållanden, utbildning och kommunikationer. SCB rankar återigen Umeå som en av Sveriges starkaste arbetsmarknadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg, och Malmö. - Känslan av att det går bra för Umeå är välkänd. Men med hjälp av Umeåindex kan Umeå kommun på ett samlat sätt visa att vi står oss väl i konkurrens i andra jämförbara kommuner i Sverige. Särskilt glädjande är tillväxttakten i det privata sektorn och ett ökat nyföretagande, det är grundbulten för Umeås framtida utveckling och tillväxt, säger Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun. Befolkning, bostäder och inkomster Umeå kommuns befolkningsökning är relativt sett högst i landet bland kommuner med över 100~000 invånare. Under perioden 2000-2005 ökade Umeås befolkning med 6250 personer. Det är historiskt höga siffror även för Umeå. Om tillväxten är lika höga kommande år kommer Umeå att nå visionen 150~000 invånare redan runt år 2035! Byggboomen gör verkligen skäl för namnet. År 2005 färdigställdes 186 småhus (131 år 2004) och 618 lägenheter (827 år 2004) i Umeå. Motsvarande siffror för Jönköping, som är den kommun där det byggs näst mest av jämförelsekommunerna, är 171 småhus och 373 lägenheter. Umeå står för 100 procent av all färdigställda lägenheter i Västerbotten och mer än 80 procent av alla småhus. En viktig indikator på utvecklingen är hur inkomsterna utvecklas i en kommun. Mellan åren 2001 och 2004 ökade tillväxten av förvärvsinkomsterna i Umeå med 16,2 procent eller 2,16 miljarder kronor. Expansion i privat sektor Tillväxten av nya jobb är hög i Umeå till följd av en stark industrisektor och en ökande befolkning som bidrar till att bygg- och tjänstesektorn har hög efterfrågan. År 2004 ökade antalet sysselsatta i Umeå med drygt 900 personer bara Stockholm och Göteborg hade en större ökning i absoluta tal. Den privata sektorn sysselsätter 51 procent av umeborna, det vill säga 28~209 personer. Under perioden 1995-2004 har den privata sektorn vuxit med 25 procent, det motsvarar ungefär 6000 nya arbetstillfällen. Ökar befolkningen snabbare än jobben? Under perioden 2000 till och med 2004 ökade befolkningen i Umeå med i genomsnitt 1084 personer och antalet sysselsatta med 725 per år. Förvärvskvoten uppgår till cirka 50 procent, det betyder att det går 0,5 sysselsatta på en invånare i Umeå. Om andelen nya sysselsatta i Umeå i relation till befolkningsökningen per år är färre än 0,5 så sjunker förvärvskvoten och arbetslösheten ökar. I Umeå har utvecklingen varit den omvända. Antalet nya sysselsatta i relation till befolkningsökningen per år uppgår i genomsnitt till 0,67 mellan åren 2000 och 2004. Slutsatsen är att förvärvskvoten stiger i takt med att andra befolkningsgrupper än till exempel studenter flyttar till Umeå. Tillväxt gör att fler får jobb - inte färre. Korta fakta från rapporten Umeåindex · Nyföretagande 2005: 5,7 nya företag per 1000 invånare (ökning med 18 procent sedan 2004) · Tillväxt av förvärvsinkomster år 2001-2004: Umeå 16,2 procent. Riket 13,1 procent · Tillväxt av jobb/befolkning 2000-2004: 0,67 nya jobb per ny invånare (förvärvskvot 50 procent) · Umeås invånare blir allt friskare - Umeå index visar en minskning av ohälsotalet med 15 procent · Anmälda brott: 9000 anmälda brott i jämförelse med Örebro som har 16 800. Ingen kommun av Umeås storlek har så få anmälda brott. · 50 procent av befolkningen i åldern 25-64 år har en högre utbildning. Genomsnittet för landet uppgår till 34 procent. · Flyget ökade från 736 000 passagerare år 2004 till 810~000 år 2005. Läs hela rapporten på www.umea.se Umeåindex 2006 har utarbetats i samarbete mellan Näringslivsservice och Eurofutures. För mer information kontakta: Roland Carlsson Näringslivschef Umeå kommun 090-16 32 10 070-578 65 50 roland.carlsson@umea.se Stig Björne Verkställande direktör EuroFutures AB Box 415 101 28 Stockholm Telefon: +46 8 613 08 06 Mobil: +46 70 510 33 48 Telefax: +46 8 613 08 08 E-mail: stig@eurofutures.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070- 669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.