Gå direkt till innehåll

Ämnen: Transport

Bristfällig trafik till Holmön stryper livsviktiga samhällsfunktioner

Umeå kommun vill att nuvarande huvudmannaskap för trafiken till Holmön ska bestå utifrån förhandlingsuppgörelsen från 2007. Efter över 65 år av ovilja, oklarheter och bristande respekt för de boende är det också hög tid för ett ansvarsutkrävande kopplat till huvudmannaskapet. Det skriver kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott i ett remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Illustrationen visar var förbifart och cirkulationsplats ska byggas.

Umeå kommun bygger ny cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen

Som en förberedelse för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand byggs en cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen. Arbetet planeras att påbörjas i mitten av maj och beräknas pågå fram till oktober 2024.
– Under byggperioden kommer vi etablera en förbifart för fordonstrafik så att trafiken kan fortsätta flyta på så smidigt som möjligt genom arbetsområdet. Vägarbeten innebär alltid påver

INAB utökar med infrastrukturstrateg. Ny planeringschef i Umeå kommun.

INAB utökar med infrastrukturstrateg. Ny planeringschef i Umeå kommun.

Hur det expanderande Umeå lyckas med infrastruktur- och logistikfrågorna är avgörande för tillväxten. Det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå AB, INAB, blir nu Umeå kommuns företrädare och samordningsansvarig för järnvägs- och sjöfartsfrågor. Isabella Forsgren, tidigare utvecklingschef vid Umeå kommun, kommer att arbeta med bl a dessa frågor. Elin Pietroni blir kommunens nya planeringschef.

Visa mer

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.