Gå direkt till innehåll
Alternativ behandling testas vid depression hos unga

Pressmeddelande -

Alternativ behandling testas vid depression hos unga

En ny behandlingsform som är särskilt utformad för tonåringar och unga vuxna med depression testas nu för första gången i Sverige. Det sker i en klinisk studie som genomförs i Västerbotten och Västernorrland. Behandlingen som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet sker online i grupp på distans, utan läkemedel.

– Det är välkommet med fler och bättre verktyg för att behandla depression hos unga, eftersom vi ser att de behandlingar vi har idag inte fungerar på alla och att många återfaller. Depression är ett stort och växande folkhälsoproblem, säger Erik Ekbäck, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet.

Depression kommer inom kort att utgöra den enskilt största faktorn bakom ohälsa globalt. De behandlingar som dominerar idag är läkemedel och olika former av psykologisk terapi. Bland de ungdomar som behandlas har tyvärr flertalet fortfarande symtom på depression även efter behandling, och bland de som förbättras återfaller dessutom många efter en tid i depression.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet presenterar Erik Ekbäck behandlingsformen Tara (Training for Awareness, Resilience and Action). Det är en gruppbehandling som till skillnad från andra behandlingsalternativ har utvecklats specifikt baserat på de mekanismer som ligger bakom depression hos unga. Den fokuserar på såväl biologiska som psykologiska och sociala dimensioner av depression, vilket är ett bredare angreppssätt än vad andra metoder har.

Behandlingen sker online i grupp på distans, och innefattar bland annat yogabaserade rörelser, andningsövningar, avslappnings- och gruppövningar som varvas med korta föreläsningar. Fokus läggs också på att förstå att depression kan vara ett sätt att reagera på svåra livsomständigheter. Behandlingen är icke-farmakologisk, det vill säga den innefattar inte läkemedel. Den går dock att kombinera med läkemedelsbehandling vid behov.

En klinisk studie pågår sedan tre år med 134 patienter från barn- och ungdomspsykiatri och primärvård i norra Sverige. Studien är en randomiserad multicenterstudie, där deltagarna lottas till att genomgå antingen behandling med Tara eller standardbehandling av depression. Studien kommer att avslutas i höst och effekten av de olika behandlingarna utvärderas systematiskt. Preliminära resultat tyder på att Tara är en säker behandling som kan vara effektiv. Den pågående studien är den första kliniska studien av Tara i Sverige. Behandlingsmanualen har nyligen översatts från engelska och även testats på läkarstudenter vid Umeå universitet.

En svårighet när man ska utvärdera behandlingar vid depression, är att det idag saknas objektiva mått och biomarkörer för att träffsäkert mäta svårighetsgraden.

– Enkelt uttryckt finns det inget blodprov eller röntgenundersökning som kan säkerställa att en person är deprimerad eller att en behandling är effektiv. Det är både en klinisk utmaning och ett problem för forskningens trovärdighet, säger Erik Ekbäck.

Kliniker och forskare är idag beroende av subjektiva symtomskattningsskalor som dessutom sällan är utvärderade i sina svenska versioner. I avhandlingen presenterar Erik Ekbäck ett internationellt formulär som designats för att skatta depressionsgrad bland ungdomar. Den svenska översättningen har utvärderats statistiskt och instrumentet ser ut att vara användbart och tillförlitligt även för svenska patienter.

Erik Ekbäck är uppväxt i Västerbotten, han läste till läkare i Linköping och har arbetat kliniskt i Östergötland, Halland, Västerbotten och Västernorrland.

För mer information, kontakta gärna
Erik Ekbäck
Institutionen för klinisk vetenskap/barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet
Telefon: 070 353 66 09
E-post: erik.ekback@umu.se

Om disputationen
Fredag 26 april kl. 9.00 försvarar Erik Ekbäck, institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling Depression bland tonåringar och unga vuxna – Grundläggande studier av det nya behandlingsparadigmet Tara: Training for Awareness, Resilience and Action. (Engelsk title: Depression in teenagers and young adults - Foundational studies of the new treatment paradigm TARA: Training for Awareness, Resilience, and Action. Disputationen äger rum i Umeälven, nya psykiatrihuset, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Opponent är professor Elizabeth McCauley, University of Washington, USA. Huvudhandledare professor Eva Henje.Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 700 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.