Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbete med vibrerande maskiner ökar risken för hjärtinfarkt

Exponering för vibrationer ökar risken för hjärtinfarkt väsentligt. Det visar en studie gjord på 14 000 män anställda i järnmalmsgruvorna i Kiruna och Malmberget som ingår i den avhandling som Bodil Björ försvarar vid Umeå universitet 14 november.

Bodil Björ har i sitt avhandlingsarbete hittat ett samband mellan ökad risk för hjärtinfarkt och arbeten som innefattar vibrationsexponering. Den ökade risken verkar vara kopplad till att man är i arbete. Vidare framgår även att exponering för hand-arm-vibrationer ger en tillfällig minskad hjärtfrekvensvariabilitet och därmed också ogynnsam påverkan på hjärtreglering.

Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken bland medelålders män och kvinnor i Sverige. De riskfaktorer för hjärtinfarkt som främst nämns är kopplade till livsstil såsom rökning, fetma och högt blodtryck. De senaste årtiondena har även riskfaktorer kopplade till olika exponeringar i arbetsmiljön omnämnts, däribland exponering för vibrationer. Tänkbara sjukdomsmekanismer är ännu oklara, men en hypotes bygger på att vibrationsexponering orsakar akut och/eller permanent påverkan på autonoma nerver och därigenom stör den autonomt styrda hjärtregleringen.

För att studera tänkbart samband mellan arbete som innebär exponering för vibrationer och risker för hjärtinfarkt användes två olika studiegrupper. I en studie jämfördes 218 individer som fått hjärtinfarkt med 257 friska kontroller. Den andra studiegruppen bestod av knappt 14 000 män anställda inom järnmalmsgruvorna i Kiruna och Malmberget. För båda grupperna gjordes uppskattningar av arbetarnas totala vibrationsexponering under arbetslivet. För att studera akut effekt på hjärtreglering vid vibrationsexponering utfördes en experimentell studie. 20 friska försökspersoner exponerades för hand-arm vibrationer och effekten på det autonoma nervsystemet studerades med hjärtfrekvensvariabilitet.

Resultaten visade på en ökad risk för hjärtinfarkt bland individer som arbetar med vibrerande maskiner. Bland anställda inom gruvorna fanns i en ökad risk för död i hjärtinfarkt jämfört med en referenspopulation. Speciellt var ökningen större för de i arbetsför ålder (yngre än 60 år). Resultaten i den experimentella studien visade att exponering för hand-arm vibrationer gav en akut minskning av hjärtfrekvensvariabiliteten.

En högupplöst porträttbild av Bodil Björ finns att ladda ned från http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Fredagen den 14 november försvarar Bodil Björ, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Myocardial infarction and cardiac regulation in relation to vibration". Svensk titel: "Hjärtinfarkt och hjärtreglering i relation till vibrationsexponering". Disputationen äger rum kl 13.00 i sal 933, 9 tr, byggnad 3A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Fakultetsopponent är docent Per Gustavsson, Yrkes- och miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Bodil Björ nås på telefon 090-785 27 68, mobiltelefon 070-273 59 29 eller e-post bodil.bjor@envmed.umu.se.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.