Gå direkt till innehåll
Björn Högberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Foto: Ellinor Gustafsson.
Björn Högberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Foto: Ellinor Gustafsson.

Pressmeddelande -

Arbetslöshet mindre skadlig för hälsan med ändrad politik

Högre a-kassa och uppluckrat anställningsskydd för fast anställda är faktorer som får arbetslösa att må mindre dåligt. Det visar en forskningsstudie av närmare 100 000 individer i 26 europeiska länder som Umeå universitet deltar i.

– Om arbetslösa kan bibehålla en rimlig levnadsnivå blir arbetslösheten mindre hälsovådlig. Men vi ser bara det sambandet när det gäller den mentala hälsan. När det gäller den kroppsliga hälsan kan vi inte se någon koppling till a-kassans storlek, säger Björn Högberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Sedan tidigare är det känt att arbetslöshet är skadligt för människors hälsa och till och med kan öka risken att dö i förtid. I ett EU-finansierat forskningsprojekt studerar forskare från universiteten i Tallinn i Estland, Bamberg i Tyskland och Umeå i Sverige vilken betydelse arbetsmarknadspolitiken har för hur de arbetslösa mår under arbetslösheten.

Forskarna har analyserat arbetslösas skattning av sin hälsa i 26 EU-länder. Det har sedan dels jämförts med skillnader mellan de olika ländernas arbetsmarknadspolitik, dels har man gjort jämförelser inom respektive land för att se hur de arbetslösas hälsa har förändrats under en tioårsperiod, från 2002 till 2012, i takt med reformer på ländernas arbetsmarknad.

Utöver den ekonomiska ersättningens betydelse för hälsan, har forskarna kunnat konstatera ett samband mellan reglerna för anställningsskydd och hur de arbetslösa mår. I länder som har ett mer uppluckrat anställningsskydd så att det blir lättare att säga upp tillsvidareanställd personal, mår de arbetslösa mindre dåligt än i länder med striktare anställningsskydd. Forskarnas hypotes är att starkare anställningsskydd minskar rörligheten på arbetsmarknaden så att perioderna av arbetslöshet blir längre och mer påfrestande.

Däremot visar studien att det inte är någon bra politik för de arbetslösas hälsa att bara försvaga anställningsskyddet för tillfälligt anställda, så att skillnaden i trygghet växer mellan olika typer av anställningar. Det skapar en arbetsmarknad som är tudelad mellan dem som är inne i trygghet och dem på utsidan som då hamnar i en ond cirkel av otrygga anställningar och arbetslöshet, vilket inverkar särskilt negativt på deras välmående.

– Resultaten kan tolkas som att en arbetsmarknad som är lika flexibel för alla men med generös ersättning för den som halkar utanför är bäst för de arbetslösas hälsa, säger Björn Högberg.

Studien om de arbetslösas hälsa är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Social Indicators Research och ingår i ett forskningsprogram som finansieras av EU:s program Horizon 2020.

Till artikeln ”The Effects of Unemployment and Insecure Jobs on Well-Being and Health: The Moderating Role of Labor Market Policies”

För mer information, kontakta gärna
Björn Högberg
Telefon: 090-786 91 74
Mobil: 070-593 71 95
E-post: bjorn.hogberg@umu.se

Foto: Ellinor Gustafsson

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.