Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Automatisk bedömning av mammogram

Christina Olsén, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat metoder för att automatiskt bedöma kvalitén hos mammogram. Ett sådant system skulle ge en säkrare och billigare undersökning.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i västvärlden. Men det går att behandla den, inte minst om den upptäcks i tid. Därför erbjuds kvinnor mellan 40 till 74 år regelbunden kontroll genom mammografi. För att underlätta screeningen och för att läkarna ska kunna ställa en så felfri diagnos som möjligt måste de bilder som tagits via mammografi hålla diagnostisk hög kvalitet. I annat fall måste kvinnan komma tillbaka och ta om bilden. Detta tar tid, kostar pengar men är framför allt jobbigt för kvinnan.

Christina Olsén har, under sina forskarstudier, studerat metoder för att automatiskt kunna bedöma kvalitén hos mammogram. I dag granskas varje bild av två röntgenläkare. Om bedömningen gjordes automatiskt skulle det räcka med att en läkare fick datorstöd och bilder som var av dålig kvalitet skulle dessutom snabbt kunna fångas upp via datorn.

I sitt arbete har Christina Olsén tagit fram robusta algoritmer som helautomatiskt beräknar och segmenterar nödvändiga anatomiska särdrag, så som bröstmuskel, bröstkant, bröstvårta och körtelvävnad, i en bild. Dessa bildanalysproblem är mycket komplicerade. Särdragen kan vara ganska svåra att urskilja, även för en yrkesvan röntgenläkare. När Christina Olsén har låtit experter på mammografi bedöma samma bild visar det sig att de långt ifrån alltid är överens. Flera experter som ser samma bild kan göra olika bedömningar om de får i uppgift att rita ut körtelvävnadens utbredning eller markera bröstvårtans position. I sitt arbete har hon därför även utvecklat en metod som givet en mängd subjektiva mallar, t.ex. fem stycken av experternas markeringar, omformar dessa till en mall som kan användas som en referens för utvärdering av algoritmerna, ett surrogat för den objektiva ideala sanningen.

Christina Olsén började sin bana på vårdlinjen, men sökte sig till datavetenskap under de eftergymnasiala studierna. Idag kombinerar hon de två kompetenserna i sin forskning kring medicinsk bildanalys och kvalitetsbedömning av mammogram. Christina Olsén är född och uppvuxen i Umeå.

Torsdagen den 5 juni försvarar Christina Olsén, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Towards Automatic Image Analysis for Computerised Mammography. Svensk titel: Framsteg mot automatisk bildanalys för datorstödd mammografi.

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal MA121, MIT-huset.
Fakultetsopponent: Professor Gunilla Borgefors, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, och Skogsfakulteten, SLU, Uppsala, Sverige.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:


Kontakt:
Christina Olsén
Institutionen för datavetenskap
Tele Arbete: 090-7867788
Mobil: 070-3133704
E-post: colsen@cs.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1657〈=sv.

Karin Wikman, Informatör
E-post: karin.wikman@adm.umu.se
Tel: 090-786 60 24

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.