Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Covid-19 gav stor överdödlighet på särskilda boenden (Ny version. Korrigerad ingress)

Fyra av tio med covid-19 på särskilda boenden avled inom en månad. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Dödligheten på särskilda boenden var sju gånger så stor bland boende som insjuknat i covid-19 som bland övriga boende.

– Skillnaden i dödlighet tycks inte förklaras med hög ålder eller annan skörhet, eftersom vi har jämfört med en kontrollgrupp med matchade individer. Det verkar alltså som att många har dött i förtid just på grund av covid-19, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.

Studien visar att flera riskfaktorer, utöver högre ålder och manligt kön, var kopplade till en ökad risk för död. Bland de starkaste riskfaktorerna var neuropsykologiska tillstånd, där till exempel en 90-årig man med en allvarlig form av demens eller depression löpte en nästan 50-procentig risk att dö inom 30 dagar efter att ha bekräftats smittad med covid-19, jämfört med 30 procents risk för en 90-årig man utan dessa tillstånd. Betydelsen av denna samt andra identifierade riskfaktorer som nedsatt gångförmåga, diabetes, njursjukdom och inkontinens, förstärks av att de är mycket vanligt förekommande bland äldre på särskilda boenden.

Studien är baserad på det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och utgick från samtliga personer som registrerats i registret under 2019-2020 och som bodde på ett särskilt boende. Av dessa personer valde forskarna ut samtliga med konstaterad covid-19 till och med september 2020. Drygt 70 procent av alla covid-19 fall på särskilda boenden i hela Sverige omfattades av materialet. Varje fall matchades sedan gentemot en kontroll som inte fått covid-19 men som hade en jämförbar riskprofil baserat på 31 olika riskfaktorer, inklusive ålder och kön. Totalt innehöll studien över 7400 deltagare. För att försöka förstå ifall vissa personer på särskilda boenden löper särskilt stor risk att råka illa ut om de får covid-19 undersökte forskarna även betydelsen av olika riskfaktorer.

–Resultaten gällande riskfaktorer är betydelsefulla då det ger oss ytterligare information kring vilka specifika grupper av personer på särskilda boenden som är särskilt viktiga att vaccinera och skydda vid framtida utbrott av viruset. I synnerhet ifall nya problematiska varianter av viruset får spridning, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Directors Association.

Om den vetenskapliga publikationen
Excess Mortality After COVID-19 in Swedish Long-Term Care Facilities
Marcel Ballin, Jonathan Bergman, Miia Kivipelto, Anna Nordström, Peter Nordström.
Journal of the American Medical Directors Association
DOI: 10.1016/j.jamda.2021.06.010
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)00568-5/fulltext

För mer information, kontakta gärna:
Marcel Ballin
Doktorand
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Umeå universitet
Telefon: 0735265380
E-post: marcel.ballin@umu.se

Peter Nordström
Professor och överläkare
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Umeå universitet
Telefon: 090-785 87 53 / 0708996599
E-post: peter.nordstrom@umu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.