Gå direkt till innehåll
Studenter vid Elitskidcentrum i Umeå 2010. Foto: Mattias Pettersson.
Studenter vid Elitskidcentrum i Umeå 2010. Foto: Mattias Pettersson.

Pressmeddelande -

Elitskidåkare drabbas ofta och tidigt av andningsbesvär

Mer än var fjärde skidåkare vid riksidrottsgymnasierna har astma, visar en avhandling vid Umeå universitet. Det är betydligt fler än andra i samma ålder. Besvären debuterar ofta strax före eller i de tidiga tonåren. En stor andel av elitskidåkare har dessutom ytterligare en luftvägsåkomma, en ansträngningsutlöst övergående obstruktion i nivå med struphuvudet, Eilo, som ger liknande besvär.

– Sannolikt bidrar inandning av stora volymer torr och kall luft till utveckling av astma hos dessa idrottare. Korrekt diagnostiserad och behandlad astma behöver inte utgöra ett hinder för idrottande, ens på elitnivå. Men eftersom Eilo ger liknande besvär som astma och är så pass vanligt, är det viktigt att utvärdera ansträngningsutlösta andningsbesvär och behandlingseffekt kritiskt för att undvika övermedicinering, säger Tommie Irewall, doktorand vid Umeå universitet och läkare på barnkliniken i Östersund.

I sin avhandling har Tommie Irewall och den forskargrupp han ingår i undersökt astma och ansträngningsutlöst övre luftvägsobstruktion bland elitkonditionsidrottare. Eilo innebär att luftflödet obstrueras vid struphuvudet under intensiv ansträngning och kan ge symptom som andnöd och biljud vid andning. Eilo kan lätt förväxlas med ansträngningsutlöst astma eftersom symtomen liknar varandra.

Det visade sig att 27 procent av skidåkarna vid riksidrottsgymnasier hade läkardiagnostiserad astma, när dessa fick svara på en enkät. En vanlig debutålder för astma var tolv år. Dessutom var nyinsjuknandet av astma högt bland elitorienterare och särskilt elitskidåkare när dessa följdes med en årlig enkät under fem år. När elitskidåkare undersöktes kliniskt på sjukhus visade det sig att 27 procent av skidåkarna hade en ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion Eilo. Bland de elitskidåkare som behandlades för astma hade 29 procent dessutom Eilo.

– Resultaten talar för att man bör överväga att undersöka skidåkare för både astma och Eilo om de upplever andningsbesvär som är kopplade till ansträngning, säger Tommie Irewall.

Totalt deltog 591 skidåkare och orienterare i enkätstudien för att kartlägga förekomst och nyinsjuknande av astma. I den kliniska studien som studerade förekomsten av Eilo deltog 89 skidåkare.

Tommie Irewall arbetar som ST-läkare vid barnkliniken på Östersunds sjukhus.

För mer information, kontakta gärna
Tommie Irewall
Telefon: 070-899 52 81
E-post: tommie.hjeren@umu.se

Tommie Irewall disputerade 28 maj på sin avhandling Prevalens och incidens av och riskfaktorer för astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos elitkonditionsidrottare.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-182734

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.