Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ensamstående mammor riskerar sämre sociala livsvillkor

I somras infördes vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus inom föräldraförsäkringen. Dessa reformer är, enligt Umeåforskaren Lena Wennberg, exempel på förändringar i svensk lagstiftning som är anpassade för tvåförsörjarfamiljer. - Ensamstående mödrars ekonomiska och sociala trygghet riskerar att försämras.

Lena Wennberg har ur ett genusperspektiv studerat hur rätten på det sociala trygghetsområdet sätter gränser för vilka som inkluderas och vilka som utestängs i den svenska välfärdsstaten och inom EU.

Enligt Lena Wennbergs doktorsarbete i rättsvetenskap präglas pågående förändringar i svensk lagstiftning av liberala föreställningar om aktivt deltagande, ekonomiskt oberoende och valfrihet i en tvåförsörjarfamilj. Exempelvis lyfts familjens fria val fram genom att införa vårdnadsbidrag och en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen den 1 juli 2008. Lena Wennberg menar att ensamstående mammor passar dåligt in i bilden av den "normala" familjen.

- Ensamstående mödrars ekonomiska och sociala trygghet riskerar att försämras om rätten till sociala trygghetsförmåner och bidrag huvudsakligen baseras på arbete. Samtidigt erkänns inte de behov som följer av kvinnors lågavlönade arbete och oavlönade omsorgsarbete.

Omfördelning av resurser mellan olika grupper har under lång tid varit en vägledande princip i den svenska välfärdsmodellen. En omfördelande socialförsäkring, generella bidrag och en väl utbyggd samhällsservice, som t ex föräldraförsäkring, ekonomiska familjestöd och barnomsorg, har möjliggjort ensamstående mödrars inkludering och aktiva deltagande i det svenska samhällslivet.

- I motsats till att omfördela resurser mellan olika grupper är målet med lagändringarna istället att motverka så kallat bidragsberoende, anser Lena Wennberg.

Inom EU är en gemensam målsättning idag att bekämpa fattigdom och social utestängning genom aktiva åtgärder och en stark arbetslinje i de sociala trygghetssystemen, det vill säga att det ska löna sig att arbeta. Medlemsstaterna har också enats om en gemensam strategi för att uppnå jämställdhet mellan könen, och att alla politiska beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Fredagen den 28 november försvarar Lena Wennberg, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling i rättsvetenskap med titeln Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU Law. On the constructions of normality and the boundaries of social citizenship. Disputation äger rum kl. 10.15 i hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Karsten Åström, Rättssociologiska enheten, Lunds universitet.

För mer information, kontakta:

Lena Wennberg,
juridiska institutionen,
Umeå universitet,
Tel: 090-786 9937
E-post: lena.wennberg@jus.umu.se


Referenslänk: E-publicering av avhandling

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.