Gå direkt till innehåll
Många studenter söker sig till Umeå universitet. Foto: Elin Berge
Många studenter söker sig till Umeå universitet. Foto: Elin Berge

Pressmeddelande -

Fler behöriga antagna än någonsin tidigare

Under fjolåret, det första pandemiåret, fick de svenska lärosätena en ökning av antalet behöriga sökande. Utbud och antagningar till distansundervisning har också ökat. Ökningen fortsätter, även för Umeå universitet, där fler behöriga sökande än någonsin tidigare har antagits till program och kurser inför höstterminen 2021.

- Det är positivt med de ökande ansökningarna till Umeå universitet. Vi tar vårt framtidsansvar och välkomnar alla studenter med förhoppning om att vi kan återgå till studier på campus så småningom, säger Katrine Riklund som är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik.

Den första antagningsomgången inför hösten är klar. Enligt Universitets- och högskolerådets, UHR, beräkningar har cirka 309 000 personer antagits till program och kurser inför höstterminen 2021, en ökning med 0,7 procent jämfört med höstterminen 2020. För Umeå universitet är siffrorna 32 066 antagna till program och kurser (fristående kurser och kurser inom program), en ökning med 2,2 procent.

6 480 personer har antagits till programutbildningar i Umeå, en ökning med 9,4 procent jämfört med förra året. Ökningen av antalet behöriga sökande är 5,7 procent.

Det finns också ett ökat intresse för distansprogrammen. Det senaste året har den mesta undervisningen skett på distans, men om man räknar program som normalt ges på distans handlar det om ungefär 13 procent av de antagna, en ökning med en procentenhet jämfört med i fjol. Särskilt många sökande finns till sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet.

Masterprogrammen är mindre program, sett till antalet antagna, men där syns ett väsentligt ökat intresse för masterprogrammen i molekylärbiologi, artificiell intelligens och ekologi.

Umeå universitet har regeringens uppdrag att öka antalet studenter på vissa utbildningsprogram, inom områden där behovet är stort. Jämfört med i fjol har också stora ökningar skett när det gäller civilingenjörsutbildningarna, teknisk-naturvetenskapligt basår samt kompletterande pedagogisk utbildning. När det gäller sjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet och arkitektprogrammet ökar antalet reserver, i högre grad än vad universitetet kan ta emot studenter just där.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår och kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet visar störst ökning i antalet antagna i den särskilda regeringssatsningen.

På grund av pandemin fick sökande till högre utbildning lite längre tid på sig att lämna in ansökan inför höstterminen 2021. Det innebar också att beskedet om antagning kom en vecka senare än normalt. Däremot har tiden för att bestämma sig och tacka ja blivit kortare - det beskedet vill universitetet ha senast på fredag, 23 juli. Nästa vecka, 29 juli, får reserverna besked om de kommit in.

Kontakt:

Katrine Riklund

Prorektor

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Sara-Lena Brännström

Sara-Lena Brännström

Presskontakt Kommunikatör Teknik och naturvetenskap

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.