Gå direkt till innehåll
Förbättrade verktyg för avancerade matrisberäkningar

Pressmeddelande -

Förbättrade verktyg för avancerade matrisberäkningar

Att designa och analysera en modell av ett mekaniskt system som exempelvis ett elektriskt nätverk eller en reaktion i en kemisk process är ofta ett komplext problem som kräver högkvalitativa matematiska teorier och beräkningsverktyg. Parametrarna och data är ofta påverkade av olika typer av störningar och dessutom kan det finnas fel i själva modellbeskrivningen. Andrii Dmytryshyn lägger fram sin avhandling fredagen den 11 december vid Umeå universitet.

Att beräkna systemegenskaper är normalt ett så kallat illa ställt problem, vilket betyder att små störningar i indata kan ge stor påverkan på de beräknade systemegenskaperna. Ett sätt att undersöka sådana problem är med hjälp av stratifieringsteori för strukturerade matrisknippen. Populärt sagt kan en matris ses som en stor tabell (flera rader och kolumner) med tal. Ett matrisknippe består i sin tur av två matriser och relaterar till det så kallade generaliserade egenvärdesproblemet.

Andrii Dmytryshyn, Institutionen för datavetenskap, har i sitt avhandlingsarbete bland annat konstruerat grafer för stratifieringar som i sin tur ger information för en djupare förståelse av hur egenskaperna hos det underliggande fysikaliska systemet kan förändras under små störningar.

Av särskilt intresse är att kunna identifiera närliggande mer degenererade och mer generiska system till ett givet system. Denna kunskap kan, till exempel, leda till ökad förståelse av hur olika typer av styr- och reglersystem kan göras mer robusta.

Noterbart är att resultat som ligger till grund för avhandlingen har tilldelats det internationellt prestigefulla SIAM Student Paper Prize 2015. Syftet med priset, enligt stadgarna, är att lyfta fram enastående insatser av studenter i tillämpad matematik, beräkningsteknik eller datavetenskap.

Läs mer om priset

Text: Mikael Hansson

För mer information, kontakta gärna:

Andrii Dmytryshyn, Institutionen för datavetenskap

Telefon: 076-76 14 684

E-post: andrii@cs.umu.se

Pressbild. Foto: Mikael Hansson

Om disputationen:

Fredagen den 11 december försvarar Andrii Dmytryshyn, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Tools for Structured Matrix Computations: Stratifications and Coupled Sylvester Equations. Svensk titel: Verktyg för strukturerade matrisberäkningar: stratifieringar och kopplade Sylvester-ekvationer”.

Disputationen äger rum i sal MA 121 i MIT-huset vid Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor Volker Mehrmann från Avdelningen för numerisk analys, Institutet för matematik vid Tekniska universitetet i Berlin (TU-Berlin).

Handledare är professor Bo Kågström

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.