Gå direkt till innehåll
Blåljusövning. Foto: Åsa Burlin
Blåljusövning. Foto: Åsa Burlin

Pressmeddelande -

Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat

Projektet Safety & Security Test Arena har bland annat resulterat i framtagandet av en värmemadrass för omhändertagande i kalla miljöer, nya lösningar på problematik vid insats vid olycka i gruva, en instruktörsutbildning för förare av utryckningsfordon och virtual reality träning för insatsledning.

På Safety & Security Test Arenas sista årsmöte visar forskarna upp projektets resultat och samlade erfarenheter. Under de tre år som detta samverkansprojekt pågått har forskare, företagare och representanter från blåljusmyndigheterna tillsammans tagit fram nya, innovativa produkter och tjänster som alla tar avstamp i projektets målsättning att bidra till ökad samverkan vid allvarliga skadehändelser.

I projektet deltar ett flertal olika partner från bland annat Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Kommun, samt flera lokala företag.

Mötet inleds 09.30 med bakgrund och presentation av projektledare Svenja Stöven. Förmiddagen fortsätter sedan med korta föredrag av projektmedlemmarna bakom samtliga produkter som utvecklats inom projektet. Innan lunch modereras en paneldiskussion med representanter från akademin, näringslivet och blåljusmyndigheterna om den så kallade Triple helix-modellen som arbetssätt. På eftermiddagen visas samtliga resultat upp i ett mässformat och besökare får möjlighet att se, prova, och ställa frågor till utvecklarna.

Dagens aktiviteter är öppna även för allmänheten.

Om arrangemanget:

Vad: Forskningsprojektet Safety & Security Test Arena visar upp sina resultat

När: 14 novemberklockan 09:30 – 16:00

Var: Vardagsrummet, Humanisthuset Umeå Universitet

Om Europiska CBRNE-centret:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera en ledande CBRNE-forskningsmiljö i Umeå. Centret är sammansatt av sex partnerorganisationer: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket.

http://www.cbrne.umu.se/


För mer information, kontakta gärna:

Åsa Burlin, projektsamordnare, CBRNE, Umeå universitet
Telefon: 072-143 36 03
E-post: asa.burlin@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.