Skip to main content

Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 15:01 CET

Blåljusövning. Foto: Åsa Burlin

Projektet Safety & Security Test Arena har bland annat resulterat i framtagandet av en värmemadrass för omhändertagande i kalla miljöer, nya lösningar på problematik vid insats vid olycka i gruva, en instruktörsutbildning för förare av utryckningsfordon och virtual reality träning för insatsledning.

På Safety & Security Test Arenas sista årsmöte visar forskarna upp projektets resultat och samlade erfarenheter. Under de tre år som detta samverkansprojekt pågått har forskare, företagare och representanter från blåljusmyndigheterna tillsammans tagit fram nya, innovativa produkter och tjänster som alla tar avstamp i projektets målsättning att bidra till ökad samverkan vid allvarliga skadehändelser.

I projektet deltar ett flertal olika partner från bland annat Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Kommun, samt flera lokala företag.

Mötet inleds 09.30 med bakgrund och presentation av projektledare Svenja Stöven. Förmiddagen fortsätter sedan med korta föredrag av projektmedlemmarna bakom samtliga produkter som utvecklats inom projektet. Innan lunch modereras en paneldiskussion med representanter från akademin, näringslivet och blåljusmyndigheterna om den så kallade Triple helix-modellen som arbetssätt. På eftermiddagen visas samtliga resultat upp i ett mässformat och besökare får möjlighet att se, prova, och ställa frågor till utvecklarna.

Dagens aktiviteter är öppna även för allmänheten.

Om arrangemanget:

Vad: Forskningsprojektet Safety & Security Test Arena visar upp sina resultat

När: 14 novemberklockan 09:30 – 16:00

Var: Vardagsrummet, Humanisthuset Umeå Universitet

Om Europiska CBRNE-centret:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera en ledande CBRNE-forskningsmiljö i Umeå. Centret är sammansatt av sex partnerorganisationer: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket.

http://www.cbrne.umu.se/


För mer information, kontakta gärna:

Åsa Burlin, projektsamordnare, CBRNE, Umeå universitet
Telefon: 072-143 36 03
E-post: asa.burlin@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.