Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framgångsrik behandling av svåra skallskador vid Norrlands universitetssjukhus

En majoritet av de patienter som behandlas för svåra skallskador vid NUS kan återvända till ett självständigt liv inom tre månader, visar den avhandling som Magnus Olivecrona försvarar vid Umeå universitet den 21 november.

Avhandlingen redovisar och värderar de behandlingsprinciper som tillämpas vid neurokirurgiska klinken i Umeå. 60 % av de behandlade är återställda inom tre månader och endast 12 % avlider av sin skada. Dessa resultat är bland de bästa rapporterade i världen.

I avhandlingen visas att ett kirurgiskt ingrepp, där man tillfälligt tar bort en stor del av skallbenet för att ge hjärnan plats att svälla, är ett säkert och effektivt steg i samband med systematisk intensivvård vid skallskador. Man kan på det sättet avbryta en tryckstegring som annars skulle skada patienten.

Det har rapporterats att det ofta vid behandlingen av dessa skador förekommer epileptiska anfall som inte syns men riskerar förvärra tillståndet. I avhandlingen visas, genom mer än 3 400 timmars EEG-registrering, att det i Umeå använda behandlingsprotokollet inte medför några sådana epileptiska anfall.

I en delstudie i avhandlingen konstateras att tillförsel av en kroppsegen substans, prostacyklin, som förväntades kunna förbättra blodcirkulationen och därmed begränsa hjärnskadan, inte medför någon skillnad i behandlingsresultat. Dessutom prövades några metoder för att bättre förutsäga hur det går för patienter med svår skallskada - den s.k. laktat/pyruvatkvoten, eller hjänskademarkörerna S-100B och NSE - men ingen av dem visade sig användbar.

Magnus Olivecrona är doktorand vid Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap och verksam som neurokirurg och överläkare vid neurokirurgiska kliniken, NUS. Han kan nås på tel. 070-288 29 96, e-post Magnus.Olivecrona@vll.se

Fredagen den 21 nopvember 2008 försvarar Magnus Olivecrona, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, enheten för neurokirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On Severe Traumatic Brain Injury - Aspects of an Intra Cranial Pressure-Targeted Therapy Based on the Lund Concept.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Bertil Romner, Neuroscience Center, Köpenhamn. Avhandlingen försvaras på svenska.


Referenslänk: Elektronisk publicering

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.