Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtiden är vår..... om vi planerar för den vill säga

Alla norrbottningar och västerbottningar är beroende av hur väl framtidens svåra utmaningar hanteras. Hot mot miljön och negativ befolkningsutveckling är två sådana utmaningar. Men det går att vända allt till sin fördel om man planerar väl.

REGIONAL FRAMSYN är ett konkret och robust sätt att ta fram bra underlag för svåra beslut. Projektet leds av Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet och ska pågå under ett år. Nyckelpersoner från företag och organisationer i de båda länen deltar och startskottet går vid ett seminarium i Skellefteå.

Kvinnligt företagande, integration av invandrare och en ny grön profil för regionens tunga industri är exempel på teman i projektet. Teman som kan ses ur olika perspektiv med hänsyn taget till trender, framtida hot och möjligheter.

REGIONAL FRAMSYN handlar om stora utvecklingsperspektiv med en tidshorisont på ca 20 år. Det handlar om att ta fram konkreta förslag som kan användas av medverkande företag och organisationer. Från universitetens sida handlar det om att se till att forskningen kommer till bättre nytta.

Det konkreta arbetet inleds vid ett seminarium den 19 och 20 maj på Medlefors folkhögskola utanför Skellefteå dit massmedia är välkomna till en presskonferens.

Tid: 20 maj kl 13.00
Plats: Medlefors Folkhögskola

Medverkande i presskonferensen:
Gunilla Peterson, driftchef på BDX miljö AB, Linnea Lundström, näringslivssekreterare, Västerbottens läns landsting, Agneta Granström Landstingsråd i Norrbotten, Anders Lagerkvist projektledare och professor vid Luleå tekniska universitet och Peter Heydebreck konsult från Inno-Group i Tyskland som är expert på framsynsarbete, m fl.

För mer information kontakta
Leif Nyberg
0920-512121
070-395 7703
f@byraf.se

Carina Dahlberg, Pressinformatör
E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se
Tel: 090-786 53 62

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterade event

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.