Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fysikprofessor får europeiskt anslag för toppforskning

Mattias Marklund, professor i fysik, har i mycket hård konkurrens tilldelats cirka 1 miljon euro – 9,4 miljoner kronor – av Europeiska forskningsrådet. Av totalt över 9000 ansökningar är han en av de få som belönats med det prestigefyllda ”Starting Independent Researcher Grant". – Det känns verkligen roligt! Det är ett erkännande för kvalitén i vår verksamhet, och visar att vår forskning befinner sig vid den absoluta frontlinjen. Med hjälp av prispengarna kommer jag att kunna utöka min forskargrupp på ett betydande sätt, och även koncentrera mig på forskning under en femårsperiod, säger Mattias Marklund. Förra våren lanserade det nybildade European Research Council (ERC) sin första utlysning, "Starting Independent Researcher Grant". Syftet är att stödja de mest framstående unga forskarna och anslagen ligger på 900 000 till 3,6 miljoner kronor per år i upp till fem år. Cirka 300 ansökningar har nu fått bidrag, ungefär tre procent av de sökande, vilket innebär att Mattias Marklund tillhör Europas toppforskare. – I vår forskning hoppas vi hitta svar på hur materien beter sig i så vitt skilda system som nanoteknologiska komponenter och kompakta stjärnor. Vi hoppas också att med världens kraftfullaste lasersystem kunna etablera nya experimentella metoder att undersöka grundläggande fysiklagar, säger Mattias Marklund. Mattias Marklund forskning består av ett brett spektrum av tillämpningar inom så kallad icke-linjär fysik och behandlar så vitt skilda områden som monstervågor och svarta hål. År 2003 tilldelades han ett internationellt pris som bäste yngre forskare inom plasmafysik, i konkurrens med plasmafysiker från USA, Ryssland och Västeuropa. Två år senare fick han Tage Erlanders pris av Kungliga Vetenskapsakademien respektive Kungliga Skytteanska Samfundets priser för unga framstående forskare. Han är också permanent medlem av Rutherford Appleton-laboratoriet i Oxford, England, samt har varit gästforskare vid ett stort antal institutioner. Det internationella samarbetet sträcker sig även till kollegor i Portugal, Tyskland, Frankrike, Grekland, Sydafrika, Holland och USA. Ursprungligen kommer Mattias Marklund, 37 år, från Skellefteå och han tog sin doktorsexamen i teoretisk fysik 1998. För ytterligare information, kontakta: Mattias Marklund, professor vid institutionen för fysik Telefon: 090-786 96 82, 0705-177 286 E-post: mattias.marklund@physics.umu.se Karin Wikman, Informatör E-post: karin.wikman@adm.umu.se Tel: 090-786 60 24

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.