Gå direkt till innehåll
Foto: Johan Gunséus.
Foto: Johan Gunséus.

Pressmeddelande -

Hälsovinst att cykla till jobbet, även bland avgaser

Att förmå pendlare att ställa bilen och ta cykeln ger en dubbel hälsovinst. Dels blir det mindre avgaser, dels förbättras hälsan för pendlarna själva. Även i områden med mycket luftföroreningar är fysisk träning gynnsam för hälsan. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Resultaten visar att hälsovinsterna av träning är särskilt stora för den som bor i områden med mycket luftföroreningar. Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen som föroreningarna orsakar, säger Wasif Raza, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Wasif Raza två studier av deltagare i Umeå mellan året 1990 och 2014. I studierna har man undersökt risken att insjukna och återinsjukna i ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga bland annat hjärtinfarkt och kärlkramp, och i stroke. Detta har satts i relation till deltagarnas grad av fysisk aktivitet och långtidsexponering för luftföroreningar.

Resultatet bland närmare 35 000 kommuninvånare var att träningen medförde gynnsamma effekter på risken att insjukna i ischemisk hjärtsjukdom för personer som var bosatta på adresser med höga nivåer av luftföroreningar, där risken var 45 procent lägre bland de som tränade i träningskläder minst två gånger per vecka. Någon motsvarande effekt gick inte att se för personer på adresser med låga halter av luftföroreningar.

– En slutsats är att det är extra viktigt för stadsplanerarna att underlätta för gång- och cykelpendling och även för fysisk aktivitet på fritiden i tätorter med mycket biltrafik och luftföroreningar. Det vinner alla på, säger Wasif Raza.

Wasif Raza är uppväxt i Pakistan och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Wasif Raza
Telefon: 090-785 27 67
Mobil: 072-289 51 44
E-post: wasif.raza@umu.se

Om disputationen
Wasif Raza, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar tisdag 15 juni kl. 13 sin avhandling Effekter av aktiv transport på hälsa - med fokus på fysisk aktivitet, luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar. Fakultetsopponent Otto Hänninen, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors, Finland. Huvudhandledare Johan Nilsson Sommar. Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen kan följas via zoom https://umu.zoom.us/j/62645020569 Lösenord: 223344

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Bara drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Trots sin storlek och sin internationella atmosfär är allt nära här. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt forskningscentrum.