Gå direkt till innehåll
Kempestiftelserna satsar på djärv strukturbiologiforskning. Bild: Magnus Wolf-Watz
Kempestiftelserna satsar på djärv strukturbiologiforskning. Bild: Magnus Wolf-Watz

Pressmeddelande -

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta klass.

Umeå universitet har tillsammans med externa anslagsgivare gjort stora satsningar på integrerad strukturbiologisk forskning. Det har givit resultat och universitetet har i dag väl utvecklade infrastrukturer för de fyra hörnpelarna inom strukturbiologi, vilka är elektronmikroskopi, NMR-spektroskopi, beräkningskemi och röntgenkristallografi. De tre förstnämnda är klassade som nationella infrastrukturer och stödjer forskare från hela Sverige.

Vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI finns totalt 15 forskargrupper som tillsammans utvecklar den integrerade strukturbiologin med gemensamma aktiviteter. Miljön har en effektiv och dynamisk blandning av seniora och nya forskningsledare från både teknisk-naturvetenskaplig fakulteten och medicinska fakulteten.

Nyligen gjorda rekryteringar vid universitetet är elektronmikroskopiexperten Joans Barandun samt Magnus Andersson som har expertis inom tidsupplöst röntgenspridningsmetodik.

– Dessa rekryteringar ger strukturbiologimiljön i Umeå ett tillskott av toppkompetens inom områden som är mycket viktiga inför framtidens strukturbiologiska forskning, säger Magnus Wolf-Watz, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet. Han forskar med NMR inom proteindynamik och koordinerar det nya postdoktorsprogrammet inom den integrerade strukturbiologin.

Kempestiftelserna beviljar nu ett anslag på fyra miljoner kronor för ett postdoktorprogram inom integrerad strukturbiologi där syftet är att stimulera nydanande forskning på gränsytorna mellan strukturbiologiska tekniker.

Totalt finansierar Kempestiftelserna fem postdoktorsstipendier under två utlysningar, en 2019 och en 2020. För att uppmuntra nya och vågade projekt kommer postdoktorsstipendierna med en årlig driftsbudget.

– Detta ger fantastiska möjligheter för satsningar på projekt som ska ta strukturbiologin vid Umeå universitet in i framtiden. Satsningen är postdoktorcentrisk och vid utlysningarna kommer de bästa kandidaterna att väljas genom en variant av en modell som utvecklats vid EMBL och UCMR, säger Magnus Wolf-Watz.

Arbetet med att välja ut de mest lämpade kandidaterna kommer att ledas av professor Oliver Billker, föreståndare för Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. Genom att uppmuntra trepartskonstellationer är satsningen bred och öppen för forskare vid Umeå universitet.

Kort information om utlysningen

Under 2019 utlyses två postdoktorsstipendier och under 2020 utlyses tre postdoktorsstipendier. Stipendierna kommer med drift om 100 kkr/år och postdoktor. Konstellationer som är behöriga att ansöka till programmet är antingen två forskningsledare med olika strukturbiologiexpertis, alternativt trepartskonstellationer med två forskningsledare med olika strukturbiologiexpertis och en forskningsledare inom ett annat område. Huvudsökande är en strukturbiolog.

Utlysningen öppnar fredagen den 17 maj

Vad är strukturbiologi?

Proteiners funktion avgörs av deras tredimensionella struktur. Vetenskapen som fokuserar på sambandet mellan struktur och funktion kallas för strukturbiologi. Det finns fyra olika huvudsakliga tekniker att studera proteinstrukturer: elektronmikroskopi, röntgenkristallografi, NMR-spektroskopi och beräkningskemi. Strukturbiologin har bidragit till många stora vetenskapliga genombrott som till exempel strukturen hos DNA:s dubbelhelix, utvecklingen av ett av de första läkemedlen mot HIV-infektion samt strukturbestämningen av proteinsyntesmaskinen ribosomen.

Läs mer om infrastrukturerna inom strukturbiologi vid Umeå universitet:

Elektronmikroskopi

Kontaktperson: linda.sandblad@umu.se

NMR-spektroskopi

Kontaktperson: gerhard.grobner@umu.se

High performance computing

Kontaktperson: bo.kagstrom@umu.se

Röntgenkristallografi

Kontaktperson: uwe.sauer@umu.se


För mer information, kontakta gärna:

Magnus Wolf-Watz, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet
E-post: magnus.wolf-watz@umu.se
Telefon: 090-786 76 90, 076-826 20 53

Ronnie Berntsson, biträdande universitetslektor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet
E-post: ronnie.berntsson@umu.se
Telefon: 090-786 52 35

Pressbilder

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.