Gå direkt till innehåll
Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Pressmeddelande -

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det europeiska forskningsrådet, ERC. Hon är dessutom den enda svenska forskaren inom samhällsvetenskap och humaniora som, i tuffast möjliga konkurrens, lyckades nå framgång inom stödformen ERC Consolidator Grant. Anslaget på 19 miljoner kronor ska användas för att studera hur funktionsnedsättningar påverkar människors delaktighet i samhället.

– Det är fantastiskt glädjande att en av universitetets forskare tilldelats ett ERC Consolidator Grant. Det är ett prestigefyllt anslag som vittnar om den höga kvalitet som Lotta Vikström och medarbetare håller i sin forskning. Extra roligt är också att anslaget tilldelas ett forskningsområde som är oerhört viktigt för samhället i stort. För Umeå universitet är det förstås av stor betydelse att våra forskare tar hem anslag från det europeiska forskningsrådet, så det är med avsevärd tillfredsställelse som jag säger varmt grattis och lycka till med arbetet, säger rektor Lena Gustafsson.

Forskning om funktionsnedsättningar
I projektet Liveable Disabilities: Life courses and opportunity structures across time ska forskningsledaren Lotta Vikström och hennes medarbetare under en femårsperiod studera vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället. Det är första gången som statistiska livsförloppsanalyser baserade på Umeå universitets världsunika befolkningsdatabaser ska genomföras för att undersöka hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning och arbete – från 1800-talets Sverige fram tills idag.

– Trots att antalet funktionsnedsatta individer i Europa idag uppgår till 65 miljoner – eller 10 procent av befolkningen – är gruppen fortfarande märkbart marginaliserad i samhället och inom forskningen. Därför behövs mer kunskap om vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället, säger Lotta Vikström.

Tvärvetenskaplig forskargrupp
I den forskargrupp som hon leder ingår forskare från humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet. Tack vare forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning möjliggörs kvantitativa och kvalitativa analyser vars resultat kommer att jämföras. För mer närliggande tidsperioder studeras också hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling, hur media beskriver detta samt hur fritidsstrukturer (idrott, kultur och sociala medier) kan stärka deras identitet och delaktighet i samhället.

– De medel vi beviljades förra året av Stiftelsen Marcus och Amalias Wallenbergs Minnesfond gav råg i ryggen att vidareutveckla projektet för att både kunna genomföra den forskning som vi i projektgruppen tror på, och för att ytterligare förstärka funktionshinderforskningen vid Umeå universitet. Vår strävan ledde till att jag i maj 2014 skickade in en ansökan till ERC, säger Lotta Vikström.

Sedan dess har vägen in i mål varit lång och bland annat innehållit en intervju i Bryssel där en ERC-panel bestående av experter som på löpande band förhörde kandidater i en trång, varm och syrefattig lokal.

– Och även efter det glädjande beskedet om beviljade medel så återstår en hel del administrativt arbete innan vi kan sätta igång. Att jag står här i dag är också mycket tack vare att jag fått så god hjälp längs vägen; såväl av mina projektkamrater som andra kollegor både vid Umeå universitet och inom mina internationella forskningsnätverk. Det starka stödet från Grants Office har också betytt mycket för att lyckas med bedriften att vinna ett så prestigefyllt erkännande av min forskning, berättar Lotta Vikström.

I projektgruppen ingår (utöver forskningsledaren Lotta Vikström):
Karin Ljuslinder, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Jens Ineland, Pedagogiska institutionen
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Mikael Stattin, Sociologiska institutionen
Erling Häggström Lundevaller, Centrum för befolkningsstudier (CBS)
Nawi Ng, Epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Mer information om European Research Council

På bilden, från vänster: Lotta Vikström, Jens Ineland, Nawi Ng, Kim Wickman, Karin Ljuslinder och Glenn Sandström.

För mer information, kontakta:

Lotta Vikström
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Umeå universitet
090-786 62 66
lotta.vikstrom@umu.se

Pressbild på Lotta Vikström i Umeå universitets bilddatabas

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Kommunikatör Umeå universitet 072-561 72 42

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.