Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljödag på Umeå universitet

Måndagen den 8 december inbjuds alla studenter och anställda vid Umeå universitet till en temadag om det lokala miljöarbetet. Syftet med dagen är att informera om och lyfta fram det miljöarbete som pågår på campus. Tid: 8 december, kl 10-15:30 Plats: Hörsal A, Samhällsvetarhuset Under dagen kommer universitetets miljösamordnare att informera om miljöledningssystemet, Umeå akademiska miljöförening, Umam, berättar om sin verksamhet och om Copernicusavtalet som Umeå universitet skrivit under. Som en direkt koppling till Copernicus kommer lärarutbildningen att presentera sin 5-poängs kurs i hållbar utveckling som ges till blivande lärare. Förmiddagen avslutas med att Akademiska hus berättar om sin roll i miljöarbetet i egenskap av fastighetsägare. Under lunchen pågår aktiviteter i hörsalsrundan med utställare och tipsrunda. Inbjudna utställare har koppling till universitetets miljöarbete De som kommer att finnas på plats som utställare under dagen är: Umeå universitet, institutionen för biologi, miljö- och geovetenskap, Akademiska hus, Naturvetar- och teknologkåren, Miljöhögskolan, Umeå akademiska miljöförening, Ragnsells och Umeva. Passet efter lunch inleds med att universitetsservice berättar om sitt miljöarbete. Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation med över 300 anställda. Efter det presenterar tre forskare sina projekt med miljöanknytning:Anna-Sara Claesson ”reaktiva metaboliter från mikroorganismer och sjuka hus”, Anders Wennström ”ekologi och GMO” samt Lauri Oksanen ”renbetets effekter på biologisk mångfald”. Omkring klockan två startar ett antal workshops med följande teman: ° ”Omställningen till ett hållbart energisystem – vad gör UmU?” – moderator Anders Nordin, professor, energiteknik och termisk processkemi, UmU. ° ”Miljönyttan med källsortering – vem har ansvaret?” – moderator Jan-Olof Åström, sektionschef hushållsavfall, Umeva. ° ”Miljöns mänskliga dimension – spelar det någon roll att köpa miljömärkt?” – moderator Christer Nordlund, filosofie doktor i idéhistoria, UmU. Miljödagen arrangeras av Umeå universitet, Umeå akademiska miljöförening (Umam), Umeå studentkår, Corpus, Naturvetar- och teknologkåren, Akademiska hus, Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF), Miljöhögskolan och SLU. Under hela dagen bjuds alla besökare på fika (ekologiskt kaffe med tilltugg) i Café UB. Ca 15:10 avslutas dagen i Hörsal A med bland annat prisutdelning från tipsrundan. Media hälsas välkomna att delta under dagen. Se http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljonytt.html för hålltider och lokaler för workshops. För ytterligare information, kontakta: Veronica Lidvall, vik miljösamordnare Telefon: 090-786 67 69 E-post: veronica.lidvall@adm.umu.se Carina Dahlberg, Pressinformatör E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se Tel: 090-786 53 62

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.