Gå direkt till innehåll
Umeåfysiker har utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel för hållbar tryckt elektronik. Foto: Joan Ràfols-Ribé
Umeåfysiker har utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel för hållbar tryckt elektronik. Foto: Joan Ràfols-Ribé

Pressmeddelande -

Nytt verktyg för att hitta gröna lösningsmedel för tryckt elektronik

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel för hållbar tryckt elektronik. Studien publiceras i Nature Communications.

Det snabbt växande fältet inom tryckt elektronik kommer att radikalt förändra hur vi ser på och använder elektronik, detta genom energi- och kostnadseffektiv tryckning av elektroniskt bläck på vardagliga ytor som papper och textilier. Ett allvarligt problem ur ett hållbarhetsperspektiv är dock att många nuvarande bläck som används under tryckningen innehåller lösningsmedel som är skadliga för både hälsa och miljö.

För att möta denna utmaning har forskarna Christian Larsen och Ludvig Edman tillsammans med kollegor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för att underlätta identifieringen av gröna lösningsmedel för hållbar tryckt elektronik. Webbverktyget är öppet tillgängligt på internet.

– Tryckt elektronik kommer att förändra hur vi ser på och använder elektronik i framtiden. Du kommer att kunna lägga till funktionalitet, såsom sensorer, solceller, displayer och belysningspaneler, på en mängd alldagliga och funktionella ytor genom billiga tryckprocesser. Föreställ dig kläder som lyser upp och gör dig synlig när det är mörkt, ultratunna belysningspaneler som är målade på väggar och tak, och flexibla och lätta solpaneler som ger el när du är ute på äventyr. De möjliga tillämpningarna är nästan oändliga, säger Christian Larsen, första forskningsingenjör på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Tillverkningen utförs genom sekventiell tryckdeponering av specifikt designade bläck, som innehåller det aktiva materialet upplöst eller dispergerat i ett flytande lösningsmedel. Lösningsmedlet är en mycket viktig komponent eftersom det bestämmer kvaliteten på bläcket och den slutliga komponenten. Efter varje trycksteg så evaporeras lösningsmedlet och därmed exponeras arbetarna och den omgivande miljön för ångorna. Ett allvarligt problem är att många av de nuvarande lösningsmedlen som används är icke-hållbara eftersom de medför hälsoproblem, säkerhetsrisker och miljörisker.

– Vi har därför utvecklat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av alternativa funktionella och gröna lösningsmedel, som i grund och botten kombinerar metoden “lika-löser-lika” för lösningsmedelsfunktionalitet med en väletablerad ranking för lösningsmedelshållbarhet eller “grönhet”, säger Christian Larsen.

Christian Larsen är första forskningsingenjör i gruppen för Organisk fotonik och elektronik (OPEG) vid Umeå universitet, ledd av professor Ludvig Edman. Ett viktigt fokus för OPEG är att utveckla en effektiv, tunn och flexibel ljusemitterande komponent, en ljusemitterande elektrokemisk cell, som kan tillverkas genom hållbara och kostnadseffektiva tryckmetoder.

Om den vetenskapliga studien:

C. Larsen, P. Lundberg, S. Tang, J. Ràfols-Ribé, A. Sandström, E.M. Lindh, J. Wang and L. Edman. A Tool for Identifying Green Solvents for Printed Electronics. Nature Communications 12, 4510 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24761-x

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24761-x

Läs mer:

Verktyget Green Solvent Selection Tool

The Organic Photonics and Electronics Group, OPEG

Pressfoton

Två foton för nedladdning

För mer information, kontakta gärna:

Christian Larsen, Institutionen för fysik, Umeå universitet
E-post: christian.larsen@umu.se
Mobil: 073-617 26 01

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.