Gå direkt till innehåll
Outsoursad ideologi - debatt om samhällsentreprenörskap

Pressmeddelande -

Outsoursad ideologi - debatt om samhällsentreprenörskap

                                                                                                Carlos Rojas

Fler och fler startar och driver företag utifrån en ideologisk drivkraft. Vad innebär det för näringsliv, politik och inte minst vår vardag? Vad innebär det att driva projekt utifrån en ideell drivkraft och vilka utmaningar ställs en idéburen verksamhet inför på en konkurrensutsatt marknad, där fokus på lönsamhet och resultat är hög?

Är det samhällsentreprenörernas roll att driva på samhällsutvecklingen? Värna om välfärden, miljön och ifrågasätta organisationers och företags etik och moral?

Den 23 maj kommer Carlos Rojas, samhällsentreprenör, till Umeå universitet och håller ett föredrag om sin syn på samhällsentreprenörskap, sina erfarenheter och kopplingen till humaniora. Carlos Rojas har gjort sig känd med bl. a förortstidningen Gringo, som han drev tillsammans med Zanyar Adami. Gringo var från början en bilaga i Metro men utvecklades till en egen tidning och flera andra verksamheter, bland annat kulturfestivalen Hoodsfred och föreläsningar om mångfald. I sitt senaste projekt jobbar Carlos Rojas för att åstadkomma en förändring i Sveriges miljonprogram.

Föredraget följs av en debatt kring ämnet med Carlos Rojas, Karin Linder, ordförande i DIK, professor Inge-Bert Täljedal, rektor för Umeå universitet 1999 - 2005 och ordförande för Umeå kommunfullmäktige 1994 - 1998, och Anders Blom, förbundsdirektör för Svenska Samernas Riksförbund och seniorkonsult.

Tid & plats: onsdag 23 maj, kl 14-17, Auditoriet, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Anmälan: senast den 21 maj till mats.reinhold@adm.umu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.