Gå direkt till innehåll
Struktur av insulinreceptorns kinasdomän i komplex med ATP (stora sfärer) och ett peptidsubstrat (grön sträng). Strukturen kan hittas i strukturdatabasen med koden: 1IR3.pdb
Struktur av insulinreceptorns kinasdomän i komplex med ATP (stora sfärer) och ett peptidsubstrat (grön sträng). Strukturen kan hittas i strukturdatabasen med koden: 1IR3.pdb

Pressmeddelande -

Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet

En amerikansk forskargrupp får i samarbete med kemiprofessor Magnus Wolf 1.4 miljoner dollar från den amerikanska forskningsmyndigheten, NIH. Målet med forskningsprojektet är att kartlägga mekanismerna hos den mycket viktiga proteinfamiljen kinaser. Projektet riktar primärt in sig mot insulinreceptorkinaset, IRK, som är kopplat till diabetes och olika cancerformer.

– Anslaget är ett grymt kvitto på att forskningen i mitt labb håller högsta klass och det ger mig och mina medarbetare möjligheten att satsa hårt på forskning som är viktig för mänsklig hälsa, säger Magnus Wolf-Watz, professor på kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Av det totala anslaget på 1.4 miljoner dollar går 180 tusen dollar till Magnus Wolf-Watz’s forskargrupp. Anslaget ska fördelas över 4 år.

Celler är omgärdade av ett membran som fungerar som skydd mot omgivningen. För att fungera normalt måste händelser utanför cellen kunna kännas av och leda till en respons inuti cellen. Det finns olika klasser av proteiner som fungerar som antenner med funktionen att känna av en förändrad miljö på utsidan och att möta detta med upp- eller nedreglering av processer i cellen. En sådan typ av proteiner kallas humana receptorkinaser. Eftersom kommunikationen mellan cellers ut- och insida är så viktigt är det inte ovanligt att fel i denna kommunikation leder till uppkomsten av sjukdomar.

Det humana receptorkinaset IRK kan möta en ökad insulinhalt på utsidan av en cell med ett påslag av glukosmetabolism på insidan av cellen. Denna signal uppkommer av att kinaset ändrar form det växelverkar med signalmolekylen insulin och detta leder till ett katalytiskt svar på insidan.

Målet med projektet är att förstå funktionen hos IRK ner på atomnivå.

– I förlängningen är vår forskning viktig för att skapa en grund för framtida läkemedelsutveckling riktat mot just insulinreceptorn eller mer generellt med den metodik som utvecklas i projektet, säger Magnus Wolf-Watz.

Metodiken för att klara av denna uppgift är att utveckla beräkningstekniska metoder i gränslandet mellan klassisk fysik och kvantfysik. Det är just detta som är den amerikanska samarbetspartner Kwangho Nams specialitet.

Resultatet och hypoteser från beräkningarna ska testas experimentellt i Magnus Wolf-Watz labb vid Umeå universitet. Just den täta kopplingen mellan beräkningar och experiment var en avgörande faktor till varför den amerikanska forskningsmyndigheten NIH valt att stötta projektet och skicka en del av anslaget till Umeå universitet, tror Magnus Wolf-Watz.

Huvudsökande till anslaget är Kwangho Nam vid University of Texas Arlington (UT Arlington). Kwangho Nam var tidigare anställd som forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå Universitet. För tre år sedan flyttade Kwangho sitt labb till Texas medan samarbetet som initierats med Magnus Wolf-Watz kvarstod.

– Det faktum att jag får stöd från NIH tack vare samarbetet med Kwangho Nam visar på vikten av att göra vassa internationella rekryteringar för våra karriärtjänster vid Umeå universitet. Forskare utifrån bidrar med sina nätverk och tar unika kort till bordet, säger Magnus Wolf-Watz.

Pressbilder

Information om Intergrated Strucural Biology

Forskningen vid Umeå universitet utförs inom ramen för NMR-plattformen Integrated Structural Biology (ISB) vid Umeå universitet. ISB har för närvarande 19 affilierade forskargrupper med nästan 100 medarbetare

www.biostruct.umu.se

Information om National Institutes of Health, NIH:

NIH är en myndighet som lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och socialomsorg (Department of Health and Human Services). NIH svarar för finansieringen av cirka 28 procent av all medicinsk forskning som sker i USA, vilket för NIH:s del uppgår till cirka 28 miljarder dollar årligen. NIH är därmed världens största statliga forskningsfinansiär.

https://www.nih.gov/


För mer information, kontakta gärna:

Magnus Wolf-Watz
Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 76 90
E-post: magnus.wolf-watz@umu.se


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.