Gå direkt till innehåll
Pristagare SPPS 2019 från Umeå universitet och SLU i Umeå: professorerna Åsa Strand, Torgny Näsholm och Karin Ljung
Pristagare SPPS 2019 från Umeå universitet och SLU i Umeå: professorerna Åsa Strand, Torgny Näsholm och Karin Ljung

Pressmeddelande -

Prisregn över Umeå Plant Science Centre

Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Umeå ut priser till framstående forskare – i år är tre av sju pristagare forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC).

– Det är verkligen jätteroligt att SPPS valt att belöna tre av våra forskare. UPSC har utvecklats till att få en stark position inom europeisk experimentell växtforskning tack vare bland annat dessa tre pristagares arbete, säger professor Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Center, UPSC.

När föreningen offentliggjorde årets pristagare stod det klart att UPSC – ett forskningscentrum bestående av forskare från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå – tilldelades tre priser, även om ett av dem, SPPS Innovation Prize, delas med en dansk forskare.

SPPS Award tilldelas Karin Ljung, professor på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU.
Karin Ljung får SPPS-priset för sina omfattande och betydande bidrag till växtvetenskapen. Hon startade sin egen forskargrupp vid UPSC 2005 och är nu i fem år i rad utpekad som en av de mest citerade forskarna av Clarivate Analytics. Hennes forskning fokuserar på rottillväxt och -utveckling och växthormonernas roll i dessa processer.

Physiologia Plantarum Award tilldelas Åsa Strand, professor på Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet.
Åsa Strand och hennes grupp har identifierat en ny molekylär länk som synkroniserar genuttryck i kloroplasten och kärnan under plantutveckling som respons på ljus. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications.

SPPS Innovation Prize tilldelas Torgny Näsholm, professor på Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU (tillsammans med Barbara Halkier, professor vid Köpenhamns universitet).
Torgny Näsholm har visat att träd använder aminosyror som kvävekällor. Hans fynd har lagt grunden till utvecklingen av nya växtnäringsmedel.

Priserna kommer att delas ut på SSPS Kongress i augusti i Umeå.

Mer information om priserna på SSPS:s hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Strand, professor på Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet
Tel: 090-786 93 14
E-post: asa.strand@umu.se

Karin Ljung, professor på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU
Telefon: 072-563 86 98
E-post: karin.ljung@slu.se

Torgny Näsholm, professor på Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU
Telefon: 090-786 82 05
E-post: torgny.nasholm@slu.se

Pressbild. Foto: Anne Honsel

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.