Gå direkt till innehåll
Professor Anna Linusson Jonsson minglar på en workshop med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Professor Anna Linusson Jonsson minglar på en workshop med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Pressmeddelande -

​Samverkanspris till läkemedelskemist

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2020 tilldelas Anna Linusson Jonsson, professor i läkemedelskemi på Kemiska institutionen. I motiveringen nämns särskilt hennes betydande samverkansinsatser som föreståndare för Företagsforskarskolan och hennes engagemang i att intressera skolelever för ämnet kemi. Prissumman på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion 16 maj.

–Det var verkligen en överraskning och det känns jätteroligt! Jag är oerhört stolt över att få ett pris i just samverkan. Kemi och forskning är bland det roligaste jag vet och tycker det är viktigt att andra utanför universitetet också får möjlighet att bli intresserade och vara en del av det vi gör, säger Anna Linusson Jonsson, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Som föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet mellan åren 2014 och 2019 har Anna Linusson Jonsson gjort betydande insatser vad gäller samverkan mellan inte bara fakultetens verksamhet utan forskning från olika delar av universitetet och det omgivande samhället. I sitt arbete med Företagsforskarskolan har hon med stort engagemang och kompetens etablerat en långsiktig och fruktbar samverkan genom att knyta samman doktorander inom många olika ämnesområden till olika företag.

Därutöver har Anna Linusson Jonsson samverkat inom sitt eget ämnesområde, läkemedelskemi, genom Forskning à la carte där hon håller föredrag på skolor om bland annat kemi knutet till malaria och denguefeber, föreläst vid universitetets Vetenskapsluncher, hållit ett mycket uppskattat föredrag för gymnasieelever på Berzeliusdagarna 2016 samt verkat som handledare för elever som genomfört gymnasiearbeten. Genom att möta både skolelever och allmänhet visas Anna Linusson Jonsson med sitt engagemang att kemi är ett spännande och intressant ämne.

– Vi som är forskare vid universitet har en viktig roll att fylla när det gäller att föra ut kunskap i samhället och engagera oss med skolelever och allmänhet. Det känns extra viktigt i dessa tider när naturvetenskap ibland (felaktigt) anses som svårt och komplicerat, och när faktaresistens och inflytandet av så kallade alternativa fakta tycks växa i samhället. Dessutom är det väldigt stimulerande som forskare, det är ofta det kommer bra och intressanta frågor som får en att tänka vidare, säger Anna Linusson Jonsson.

Anna Linusson Jonssons forskning fokuserar på att utveckla nya bioaktiva molekyler som ska skydda mot myggburna sjukdomar som malaria och denguefeber. I detta forskningsprojekt har Anna Linusson och hennes kollegor kommit så långt att de har utvecklade molekyler som ska skyddas med patent och där processer har startats för att skapa förutsättningar för att ta nästa steg mot en färdig produkt som kan vara myggnät, filtar eller kläder som impregneras med bioaktiva molekyler. Detta sker i samarbete med Umeå Biotech Incubator. Ett annat samverkansprojekt är tillsammans med FOI, där målet är att ta fram ny kunskap och bidra till utvecklingen av nya medicinska motmedel vid nervgasförgiftning.

Ett mer grundforskningsinriktat projekt, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, syftar till att utveckla kemiska verktyg som kan utröna funktionen hos enzymet metakaspas. Metakaspaser finns inom alla livsformer förutom djur och tros vara en föregångare till den hos oss så viktiga enzymgruppen kaspaser. Även här finns en koppling till läkemedelskemi då metakaspaser finns hos encelliga urdjur som till exempel orsakar sömnsjuka.

Biografi

Anna Linusson Jonsson föddes 1970 i Värnamo, Småland. Hon studerade biologi vid Göteborgs universitet, doktorerade i kemi vid Umeå universitet och arbetade sedan vid Astra Zeneca R&D, Mölndal innan hon återvände och anställdes 2004 vid Umeå universitet som forskarassistent. Sedan 2013 är hon professor i läkemedelskemi. Åren 2014-19 var hon föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Från 1 januari 2020 är Anna Linusson Jonsson ställföreträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på kemiska institutionen. Hon har varit aktiv med flera förtroendeuppdrag inom Vetenskapsrådet, där hon bland annat varit ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för projektbidrag inom organisk och oorganisk kemi. Hon har även varit verksam som styrelsemedlem inom Svenska Kemistsamfundet och Apotekarsocieteten.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Linusson Jonsson, Kemiska institutionen
Telefon: 070-545 04 56
E-post: anna.linusson@umu.se

Pressbild. Foto: Mattias Pettersson

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Forskningssamordnare Forskning vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.