Gå direkt till innehåll
Smärta vid samlag och besvär i bäckenbotten vanligt efter förlossning

Pressmeddelande -

Smärta vid samlag och besvär i bäckenbotten vanligt efter förlossning

Nästan fyra av tio förstföderskor har besvär med smärta vid samlag, när mer än ett år har passerat sedan förlossningen. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att kvinnor upplever att de blir oförstående bemötta i vården för sina besvär.

– Ett problem som visat sig i studierna är att eftersom besvär efter förlossningen är så vanliga, verkar många inom vården betrakta det som ett nästan normalt tillstånd och kvinnorna har därför svårt att få den hjälp de skulle behöva, säger Malin Huber, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap har Malin Huber studerat sambandet mellan besvär i bäckenbotten, graden av förlossningsbristning och hur det påverkar livskvaliteten. Syftet är att bidra till förbättrade diagnosmetoder och att öka förståelsen.

I en studie med drygt 500 förstföderskor visades att sfinkterskada, det vill säga skada i ändtarmens ringmuskel efter förlossning, kan ha stor påverkan på livskvaliteten, med ökad risk för livmoderframfall och ansträngningsinkontinens. I en intervjustudie berättade kvinnor som haft sfinkterskada om lidande och påverkan på relationer och samliv efter förlossningen. Kvinnorna vittnade också om en utbredd tendens från vården att normalisera de svårigheter och kroppsliga besvär som uppstår.

En metod som ofta används inom vården för att ställa diagnos vid besvär efter förlossning, är analt ultraljud. En studie med 680 förstföderskor visar att analt ultraljud har låg tillförlitlighet för att diagnosticera sfinkterskada direkt efter förlossningen. Detta på grund av svårigheter med bildkvalitet orsakat av förlossningspersonalens ovana att hantera utrustningen samt problem med blödning, svullnad och rörelsestörningar. I en annan delstudie gick det att se ett samband mellan ultraljudsdefekt på sfinktern tre månader efter förlossning och senare samlagssmärta och smärta i underlivet. Slutsatsen är att analt ultraljud kan ha ett värde vid uppföljning men inte tillför mycket som generell åtgärd direkt efter förlossning.

– En glad nyhet är att vi också fick ta del av vittnesmål om en otrolig läkningsförmåga hos kvinnor som drabbats av stora bristningar. Kroppen har en fantastisk förmåga att återhämta sig om man ser till att ge den lite hjälp på traven och tar besvären på allvar, säger Malin Huber.

Delstudierna i avhandlingen ingick i ett samarbetsprojekt mellan förlossningsvården och kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus. Förstföderskor som födde mellan 2016 och 2018 erbjöds att delta. I delstudie ett undersöktes sambandet mellan svårighetsgrad av bristning och senare bäckenbottendysfunktion genom självrapporterade symtom i enkätform. I delstudie två undersöktes upplevelser efter sfinkterskada genom intervjuer som analyserades med kvalitativ metod. I delstudie tre och fyra analyserades användningen av endoanalt ultraljud för att förbättra diagnostik och uppföljning av förlossningsskador.

Malin Huber är uppvuxen i Stockholm och Frankrike, bosatt på Frösön. Hon är överläkare inom förlossningsvård i Östersund.


Till avhandlingen

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-206520

För mer information, kontakta gärna
Malin Huber
Telefon: 070-732 75 04
E-post: malin.huber@umu.se

Om disputationen
Malin Huber, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 5 maj kl. 9.00 sin avhandling Att brista och att läka, bäckenbotten efter förlossning. Opponent Kjell Å. Salvesen, Instititutionen för klinisk och molekylär medicin, NTNU, Trondheim, Norge. Huvudhandledare Katarina Tunón. Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus. Disputationen kan också följas digitalt på https://www.youtube.com/watch?v=fhUy9hd_t8k

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.