Gå direkt till innehåll
Keni Ren, doktorand på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Foto: privat
Keni Ren, doktorand på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Foto: privat

Pressmeddelande -

Smart teknik kan ge nöjdare djur på zoo och i ladugård

I sin avhandling undersöker Keni Ren möjligheterna att använda en kombination av datorseende och sensorteknik för att studera djurs beteende i djurparker och produktionsmiljöer. Hon genomför sin disputation vid Umeå universitet.

Hur kan vi identifiera och spåra enskilda djur med hjälp av datorseende och sensorteknik? Hur väl kan djurens beteende övervakas och analyseras genom att kombinera identitets- och positionsinformation?

Dagens stora uppmärksamhet globalt kring välfärden hos djur i djurparker och i lantbruket har resulterat i strängare lagstiftning och större tryck att uppnå högre standarder för djurs välbefinnande. Precisionsdjurhållning betyder att man använder smart teknik såsom sensorteknologi för att mäta och övervaka hur djuren mår samt deras produktion och miljöpåverkan.

– Jag är inte dotter till en bonde, men jag har alltid älskat djur. Jag vill veta mer om djur och hur man sköter dem för att göra både bönder och djur mindre stressade. Jag är intresserad av att utveckla teknik som ökar automatiseringen av beteendeövervakning och välfärdshantering, säger Keni Ren, doktorand på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Analysera aktivitet och beteende

Under sin doktorandtid har hon utvecklat ett sensorfusionssystem för att identifiera och spåra enskilda djur och analysera deras aktivitet och sociala beteende.

För att detektera fårs beteende (stående och liggande) i ladugården användes infraröda strålningskameror och tredimensionella datorseendetekniker. Mjölkkors negativa och positiva sociala interaktioner analyserades med hjälp av en Long-term Recurrent Convolution Networks-modell. Keni Ren har också redogjort för tekniker och begränsningar med att identifiera och spåra enskilda djur i olika miljöer: djurparkens utomhusmiljö, fårstall och lösgående stall för inomhusproduktion.

Keni Rens framtagna datorseendesystem har till exempel visat sig vara lika bra som en mänsklig expert på att identifiera enskilda björnar baserat på bilder. Realtidspositioneringssystemet kan ge enskilda djurs position, exempelvis i en ladugård, med ett genomsnittligt fel på under 40 centimeter.

Den utvecklade tekniken och resultaten av experimenten tillför ett mervärde för djurens beteendeövervakning genom att fokusera på individ eller undergrupp i en flock och kontinuerligt analysera individuell aktivitet och socialt beteende. Genom att förstå djurens beteende kan det kontinuerliga övervakningssystemet utvecklas mot ett stödsystem för välfärdsbeslut.

System för verkliga situationer

Alla system i studien var utformade för verkliga situationer, installerades i ett zoo och produktionsmiljöer, anpassade efter välfärdsrutiner av djurvårdare.

– Resultatet av mina experiment ger insikt i hur man väljer metoder för olika miljöer och hur man anpassar tekniken till verkliga situationer, säger Keni Ren.

Pressbilder


Om disputationen:

Torsdagen den 30 september försvarar Keni Ren, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Zoom in on the Precision Livestock Farming.

Disputationen äger rum klockan 13:00 i sal Triple Helix, i Samverkanshuset vid Umeå universitet. Fakultetsopponent är Matti Pastell, Production Systems, Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsingfors i Finland.

För mer information, kontakta gärna:

Keni Ren, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet
E-post: keni.ren@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.