Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stipendiat undersöker kalhyggen i Kanada

Ulrika Jansson, Umeå universitet, har tilldelats Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium 2006 av kronprinsessan Victoria. Tack vare stipendiet kommer hon att resa till Kanada och studera hur det optimala kalhygget bör se ut. Ulrika Jansson reser till University of New Brunswick i Kanada i mars nästa år tack vare stipendiet på 70 000 kronor från Sverige-Amerika Stiftelsen. Under sex månader vid University of New Brunswick i Kanada ska Ulrika Jansson undersöka gränsområden mellan gammal skog och kalhyggen. Stipendiet är på 70 000 kronor och totalt har 31 stipendier delats ut i år. – Det känns oerhört värdefullt för mig att få kunskaper och erfarenheter från forskning i Kanada. Där har man inte hunnit avverka lika stor andel av skogsytan som i Sverige och det finns därför större chans att rädda den biologiska mångfalden, säger Ulrika Jansson, som är doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Många arter trivs i gammal granskog och om skogen runt omkring avverkas kan de påverkas negativt av t.ex. mer vind, minskad fuktighet och ökat solinsläpp. Därför ska Ulrika Jansson försöka få reda på om det finns en optimal storlek på kalhyggen, om det är bättre med många små hyggen eller ett stort. I sitt avhandlingsarbete har Ulrika Jansson särskilt undersökt hur lavar påverkas när de omgivande träden huggs ner. I Kanada får hon chansen att även studera mossor eftersom detta är ett intresseområde för den kanadensiska forskargruppen som hon ska besöka. Ulrika Jansson är född och uppvuxen i Hudiksvall. Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. Stipendierna delades ut tisdagen den 25 april av kronprinsessan Victoria. Ulrika Jansson reser till Kanada i mars nästa år. Läs mer om övriga stipendiater på: www.sweamfo.se För ytterligare information, kontakta: Ulrika Jansson, doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 66 34 E-post: ulrika.jansson@emg.umu.se Karin Wikman, Informatör E-post: karin.wikman@adm.umu.se Tel: 090-786 60 24

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.