Gå direkt till innehåll
Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi, disputerar onsdag den 29 januari vid Umeå universitet. Foto: Anders Byström
Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi, disputerar onsdag den 29 januari vid Umeå universitet. Foto: Anders Byström

Pressmeddelande -

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

Felaktigheter i tRNA-biogenesen kan påverka genuttrycket och är förknippade med många typer av sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar. I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Den genetiska informationen lagrad i DNA avkodas till RNA under transkriptionprocessen, och budbärar-RNA (mRNA) avkodas till proteiner under translationsprocessen. Under translationsprocessen fungerar transfer-RNA (tRNA) som en adaptormolekyl genom att transportera byggstenarna aminosyror till ribosomer, cellens proteinfabrik. Således är de faktorer som krävs för biosyntes och funktion av tRNA vitala för syntes av proteiner.

Många av människans gener och proteiner liknar dem som finns i jästceller. Forskarna använder därför jäst som modell för att lära sig mer om de genetiska grunderna hos människa.

I sitt avhandlingsarbete fann Fu Xu att proteinet YPK9 påverkar translationsprocessen i jäst. I en genetisk screen efter faktorer som krävs för att en suppressor-tRNA kan läsa ett stoppkodon, fann han att avsaknad av Ypk9-proteinet orsakar en defekt i denna genomläsning genom att påverka cellnivåerna av polyaminer, vilka är positivt laddade metaboliter.

– Den mänskliga motsvarigheten till Ypk9-proteinet heter PARK9 och är förknippat med Parkinsons sjukdom. Alltså kan mina observationer i jäst ge en ledtråd till mekanismen för PARK9-associerad Parkinsons sjukdom, säger Fu Xu.

Elongator är ett proteinkomplex som krävs för bildning av en specifik uppsättning av tRNA-modifieringar i eukaryota organismer. Inaktivering av elongator-komplexet orsakar en translationell defekt som genererar flera fenotyper i jäst och har även kopplats till sjukdomar hos människor. I avhandlingen visar Fu Xu att det mRNA-bindande proteinet Ssd1 påverkar flera fenotyper hos en elongator-mutant.

Dessutom identifierade Fu Xu i sitt avhandlingsarbete flera nya faktorer som påverkar tRNA-biogenes och som är viktiga för translation.

Fu Xu kommer från Kina och har en masterexamen i molekylärbiologi från Umeå universitet.

Läs hela avhandlingen

Om disputationen:

Onsdagen den 29 januari försvarar Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Factors modulating tRNA biogenesis and function in Saccharomyces cerevisiae. Svensk titel: Genprodukter som modulerar tRNA-biogenes och funktion i Saccharomyces cerevisiae.

Disputationen äger rum klockan 09.30 i N320, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Raffael Schaffrath, Institutionen för mikrobiologi, Kassel Universitetet, Tyskland.

För mer information, kontakta gärna:

Fu Xu, Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 076-77 00 114
E-post: fu.xu@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.