Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåprofessor ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Bernt Eric Uhlin, professor i medicinsk mikrobiologi vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, har blivit invald som ledamot i klassen för biologiska vetenskaper vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Att bli invald som ledamot av akademien är ett exklusivt erkännande för sina insatser. Bernt Eric Uhlin har i sin forskning studerat bakterier och försökt förstå processerna som gör att dessa ibland leder till sjukdomar. Genom att studera de molekylära mekanismer som reglerar funktionen hos olika gener har han ökat förståelsen för bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer. Han har också undersökt de hårstråliknande utskott, så kallade fimbrier, som finns på vissa bakteriers cellyta och är viktiga för bakteriens förmåga att fästa på tarmens insida eller på andra vävnader. I samarbete med forskare inom fysik har han och hans forskningsgrupp även analyserat biomekaniska egenskaper hos fimbrier och fått fram ny information om hur dessa fungerar. Ett exempel på en bakterie med sådana egenskaper är E. coli som finns i tarmarna och behövs för vanlig matsmältning, men också kan orsaka sjukdomar som urinvägsinfektion och magsjuka.

Bernt Eric Uhlin har fått flera vetenskapliga priser, bland dem Med Dr Axel Hirschs pris 2008, Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi 1995 och ett excellensbidrag från Vetenskapsrådet 2002. Bernt Eric Uhlin är vetenskaplig föreståndare för Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS, och Umeå Centre for Microbial Research. Han är dessutom huvudansvarig för den ansökan om Linnéstöd på 90 miljoner kronor som beviljades Umeå Centre for Microbial Research 2008.

Läs mer:

Kungl. Vetenskapsakademien: Sex nya ledamöter invalda i akademien
Stark forskningsmiljö vid Umeå universitet: Infektionsbiologi

För mer information, kontakta gärna:

Professor Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 67 31, mobil 070-6757344
E-post: bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

Pressbild

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89