Gå direkt till innehåll
En ny analys visar att Umeås studenter klarar sina studier lika bra under som före pandemin. Bild: Mostphotos
En ny analys visar att Umeås studenter klarar sina studier lika bra under som före pandemin. Bild: Mostphotos

Pressmeddelande -

Umeås studenter klarar studierna lika bra som tidigare

Det finns inga tecken på att covid-19-pandemin påverkat studieresultaten negativt vid Umeå universitet. Snarare klarar en större andel studenter sina kurser och snittbetyget är högre. Det visar en ny analys som jämfört studenters prestationer före och under pandemin.

Sedan Umeå universitet ställde om från campusundervisning till nätbaserad undervisning i mars 2020 har frågan ställts om hur studenterna klarar sina studier. En färsk analys, där resultat och betyg från höstterminen 2020 jämförts med samma period under tidigare år, visar att studenterna presterar minst lika bra under de nya förutsättningarna.

– Jag är egentligen inte så överraskad, eftersom vi redan tidigare fått liknande signaler, men det är förstås positivt att få ytterligare bekräftat att studenterna har klarat sina studier bra även under pandemin. Vi vet ju att vi har många skickliga och erfarna lärare inom nätbaserad undervisning, och det var en förutsättning för att vi snabbt skulle kunna ställa om och ändå bibehålla en hög kvalitet på utbildningarna, säger Heidi Hansson, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

En större andel får godkänt
För att kunna jämföra resultat och betyg på kurser höstterminerna 2017–2020 – det vill säga både före och under pandemin – användes data från studiedokumentationsregistret Ladok. Analysen visar inga dramatiska förändringar när det gäller studieresultaten mellan åren. Positivt är att den genomsnittliga prestationsgraden för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå – det vill säga hur stor andel studenter som minst fått godkänt betyg på respektive kurs – faktiskt är högre höstterminen 2020, jämfört med de tre föregående höstterminerna.

– Det finns alltid variationer mellan olika år och olika utbildningar, men i stort så verkar universitetets undervisning och examination ha fungerat väldigt bra efter omställningen, vilket syns i studieresultaten. En orsak till att prestationsgraden hösten 2020 till och med är lite högre kan vara att tidigare studenter passat på att avsluta sina kurser i större utsträckning under pandemin, men det kan vi inte säga säkert utifrån resultaten, säger Heidi Hansson.

Fler får högre betyg
Trenden är också positiv när det gäller resultaten i registrerad prestation i form av betyg. När resultaten jämfördes mellan höstterminerna i den i särklass vanligaste betygsskalan – den tregradiga U-G-VG – var medelresultaten något högre höstterminen 2020 jämfört med åren innan. Det är också tydligt att kvinnor, liksom tidigare, har bättre snittbetyg än män, en skillnad som också syns i gymnasiets meritvärden. Heidi Hansson är imponerad av resultaten.

– Det är imponerande att se att våra studenter både har klarat av kurserna på ett bra sätt och fått höga betyg. Att examinationsformerna på distans kan skilja sig från det studenterna har varit vana vid på campus verkar inte ha varit ett stort problem.

Läs hela nyheten: Umeås studenter klarar studierna lika bra som tidigare

Kontaktuppgifter:

Heidi Hansson, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Umeå universitet
090-786 56 49
heidi.hansson@umu.se


För mer information om analysen:

Carl Larsson, utredare vid Umeå universitet
090-786 64 60
carl.larsson@umu.se

Fredrik Georgsson, utredare vid Umeå universitet
090-786 54 79, 070-242 10 99
fredrik.georgsson@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.