Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Världens äldsta nu levande träd finns i Dalarna

Världens äldsta inrapporterade träd är en 9550 år gammal gran i Dalarna. Granen har visat sig vara en seg överlevare som klarat sig genom att växla mellan upprätt träd och krypande buske i takt med klimatets svängningar. Denna 9550 år gamla gran har återfunnits i Dalarna. Ett gynnsammare klimat har framkallat en upprätt stam sedan början av 1940-talet. Foto: Leif Kullman Under en lång tid har granen betraktats som en sentida immigrant till de svenska fjällen. – Våra resultat visar tvärtom att granen är ett av de tidigast invandrade träden till fjällkedjan, säger Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet. Under kronan på ett träd i Fulufjället i Dalarna hittades ett fascinerande fynd då fyra ”generationer” av granrester i form av kottar och ved preparerades fram ur det översta markskiktet. Fynden visade sig vara 375, 5660, 9000 och 9550 år gamla och allt tyder på att de tillhör samma genetiska individ som trädet ovanför dem. Eftersom granar kan föröka sig med rotslående grenar kan de skapa exakta kopior, eller kloner, av sig själva. Trädet som nu växer ovanför fyndplatsen och vedbiten på 9550 år är alltså samma genetiska individ. Åldern har fastställts genom kol-14-datering på ett laboratorium i Miami, USA. I Nordamerika har man tidigare inrapporterat tallar som är kring 4000 till 5000 år gamla. Vid trädgränsen i den svenska fjällkedjan, från Lappland i norr till Dalarna i söder, har forskarna funnit upp mot ett 20-tal granar som är över 8000 år gamla. Trots att somrarna har blivit kallare de senaste 10 000 åren har dessa träd lyckats överleva tack vare sin förmåga att ändra växtform från upprätta träd till krypande buskar, som bättre tål ett ogynnsamt klimat. – Sommarens genomsnittliga uppvärmning under se senaste hundra åren har ökat med en grad i fjällområdena. Därför kan vi nu också se att fjällens krypgranar börjat räta på sig. Mycket talar också för att granen är den art som tydligast kommer att ge oss ledtrådar om klimatförändringar, förklarar Leif Kullman. Granens förmåga att överleva svåra förhållanden ställer också andra frågor på sin spets. Har granen verkligen spridits hit som frö 1000 kilometer över den inlandsis som då täckte Skandinavien? Kommer den verkligen österifrån, så som det lärs ut i skolorna? – Mina undersökningar tyder på att granen har övervintrat istiden på platser väster eller sydväst om Norge där klimatet inte var lika hårt för att sedan snabbt spridas norrut längs den tidigt isfria kustremsan. På vissa håll har den också lyckats ta sig till de svenska fjällen, säger Leif Kullman. Studien har genomförts i samarbete med Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna. För ytterligare information, kontakta: Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet Telefon: 090-786 68 93, 070-5641848 E-post: leif.kullman@emg.umu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.