Gå direkt till innehåll

Ämnen: Undersökningar, rapporter

Jennie Brandén, statsvetare och postdoktor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, är huvudförfattare bakom rapporten "Våld mot samiska kvinnor". Fotograf: Mattias Pettersson

Ny rapport: första kartläggningen om våld mot Samiska kvinnor i Sverige

En ny rapport från Umeå universitet visar att det övergripande mönstret är att samiska kvinnor är betydligt mer utsatta för våld än samiska män, samt att samiska kvinnor 2021 uppger en högre våldsutsatthet än kvinnor i Sverige 2017. Rapportskribenterna föreslår en rad åtgärder, bland annat att det skapas en nationell policy och inrättas ett samiskt kunskapscentrum för hälsa och socialt arbete.

Lärarstudenters syn på utbildningen undersökta i nationell studie

89 procent av lärarutbildningens tidigare studenter i Umeå har jobb två år efter examen och mer än åtta av tio studenter kan rekommendera andra att studera till lärare vid Umeå universitet. Det visar en nationell enkätundersökning som gjorts under våren 2010, där 10000 personer från ett tjugotal högskolor och universitet som tog lärarexamen läsåret 2007/2008 fått ge sin syn på lärarutbildningen.

Visa mer

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.