Gå direkt till innehåll
Det pågår två regionala utvecklingsprojekt i Umeå kopplade mot life science, som totalt stöttas med 22 miljoner kronor av EU/Tillväxtverket. Peter Jacobsson, verksamhetsledare UBI, och Mats Falck, projektledare för SOLH.
Det pågår två regionala utvecklingsprojekt i Umeå kopplade mot life science, som totalt stöttas med 22 miljoner kronor av EU/Tillväxtverket. Peter Jacobsson, verksamhetsledare UBI, och Mats Falck, projektledare för SOLH.

Pressmeddelande -

Två projekt lyfter Life Science-Umeå med 22 EU-miljoner

Umeå är en stark Life science-nod. Som vill bli ännu vassare. Nu pågår två regionala utvecklingsprojekt för att stärka innovation, nyttiggörande, samarbete och vidareutveckla industrin.
– Vi har goda möjligheter att tillsammans lyfta Umeås position ytterligare, säger Peter Jacobsson, verksamhetskoordinator på Umeå Biotech Incubator.

UBI:s regionala utvecklingsprojekt ”Life Science Motorn 2.0” bidrog till rejäla effekt i Umeå. Antalet arbetstillfällen i branschen ökade med 17 procent årligen under projekttiden (2019–2023) och den totala omsättningen trefaldigades från 200 till 600 miljoner kronor.

Projektet – med målet att bygga en tillväxande Life Science-industri – prisades i juni 2023 som bästa regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten.

”Projektet är ett framgångsrikt exempel på hur man med strukturfondsmedel kan bidra till att utveckla en bransch som vi både hoppas och tror att andra kan ta del och lära sig av” sade följeforskarna från Regionakademin, Lena Hedman Rahm och Peter Hedman, i juni.

Samarbete nyckeln till framgång i Umeå
2024 har UBI sjösatt sitt nya treåriga regionala utvecklingsprojekt, ”Life Science City”. Det stöttas av EU- och Tillväxtverket och syftar till att vidareutveckla industrin i Umeå och främja innovation och samarbete.

Målet på lång sikt är att bidra till att Life Science-industrin i Umeå ska öka från dagens 1 200 anställda till 2 000 år 2030.

– Umeå är en högkompetent men relativt liten aktör nationellt och internationellt, därför är vi på UBI övertygade om att samarbete är nyckeln till framgång för Life Science-Umeå. Sedan är det också viktigt att vara ett bollplank för Umeå kommun och Business Sweden i deras strävan att attrahera externa etableringar, säger Peter Jacobsson på UBI.

– Med det nya projektet kan vi stimulera Life Science-Umeå att dra nytta av varandras kunskaper och vässa sina samarbeten ytterligare.

UBI rivstartade Life Science City med nya eventet ”Open up for Innovation” i februari, där 100 representanter från akademin och industrin möttes för att stimulera mer innovation och nya samarbeten. Under våren har UBI även arrangerat en arbetsmarknadsmässa, en labbmässa och en Life science pub.

SOLH jobbar för sammanhållet innovationssystem
Men det är inte bara UBI som bedriver ett regionalt utvecklingsprojekt i Umeå riktat mot Life Science. Eventet Open up for Innovation gjordes i samarbete med projektet Support Office for Life Science & Health, SOLH.

SOLH-projektet adresserar bland annat ett behov av ett mer effektivt och sammanhållet innovationssystem inom Life Science i norra Sverige. Tanken är att SOLH ska vara den gemensamma dörren in för stöd inom hälsa, vård och omsorg i Norrbotten och Västerbotten.

– Ett viktigt syfte med SOLH är att hitta behov och idéer som kan utvecklas och bli innovationer som till slut implementeras i verksamheterna. Vi vänder oss till de som ser ett behov i sin verksamhet, den som vill testa och implementera forskningsresultat eller idéer, samt till alla som söker partners eller projektfinansiering, säger Mats Falck, projektledare för SOHL.  

– Vi har förutom ett löpande stöd till individuella forskare och projekt samt medverkan på event som Östersjönätverket eller de sjukvårdsregionala cancerdagarna hunnit med ett antal aktiviteter som exempelvis workshop under European Week of Cities and Regions i Bryssel tillsammans med Lower Austria och samarbete med Katalonien inom psykisk hälsa.

Samarbete mellan Norr- och Västerbotten
Projektet, som stöttas av EU:s regionalfond/Tillväxtverket och har Region Västerbotten och Region Norrbotten som medfinansiärer, pågår fram till hösten 2026.

SOLH är ett samarbete mellan Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet Holding samt Skellefteå och Umeå kommun.

– Vi har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete och med de två projekten tillsammans blir vi, och förhoppningsvis branschen, starkare, säger Mats Falck.

Satsas 22 miljoner från EU på projekten

Från UBI:s sida ser man fram emot samverkan med SOHL-projektet och att det totalt satsas drygt 22 miljoner kronor från EU/Tillväxtverket på de två projekten.

- Vi har bra kontakt med varandra och det känns fantastiskt att det satsas på två utvecklingsprojekt i Umeå, Norr- och Västerbotten kopplade mot Life Science. Om vi räknar in medfinansiering blir summan mer än den dubbla och den här satsningen möjliggör utveckling och framsteg på alla fronter, säger Peter Jacobsson.

För mer information kontakta
Peter Jacobsson, verksamhetsledare UBI

peter.jacobsson@ubi.se, 073-280 11 15
Mats Falck, projektledare SOHL-projektet
mats.falck@umu.se 070-524 64 84

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator

Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum