Gå direkt till innehåll
Umeå kommuns mål är att vara 200 000 invånare år 2050. Nu har näringslivskontoret fått i uppdrag att göra en utökad branschsatsning på Life science. Siktet är inställt på att locka externa etableringar till Umeå. FOTO: FREDRIK LARSSON/VISIT UMEÅ
Umeå kommuns mål är att vara 200 000 invånare år 2050. Nu har näringslivskontoret fått i uppdrag att göra en utökad branschsatsning på Life science. Siktet är inställt på att locka externa etableringar till Umeå. FOTO: FREDRIK LARSSON/VISIT UMEÅ

Pressmeddelande -

Umeå kommun siktar på 500 nya Life science-jobb med riktad etableringsstrategi

Life science är ett prioriterat tillväxtområde för Umeå kommun. Kommunen arbetar strategiskt på flera plan för att möjliggöra externa etableringar.
Målet är att en enhet för minst 500 anställda etablerar sig här, vi har en infrastruktur som gör oss attraktiva för stora aktörer, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör på Umeå kommun.

Umeå kommuns mål är att vara 200 000 invånare år 2050. Näringslivskontoret har fått i uppdrag att göra en utökad branschsatsning på Life science (livsvetenskap), där målet är att Life science-industrin ska öka från 1200 till 2000 anställda år 2030.

En identifierad nyckel till en framgångsrik tillväxt är externa etableringar.

2020 valde diabetesvaccintillverkaren Diamyd Medical att placera sin nya tillverkningsanläggning i Umeå. Kommunen arbetar nu med en strategi för ”Umeå Life Science City” för att öka möjligheterna till fler och större externa bolagsetableringar.

– Umeå har en stor potential med en infrastruktur för etableringar som sticker ut i Sverige. Vi kan erbjuda mark, eleffekt, rent vatten och Umeå är en utmärkt logistik- och transportnod med väg, järnväg, båt och flyg, både i nord/sydlig- och öst/västlig riktning, säger Peter Juneblad.

Umeå universitet en kunskaps- och kompetensbank
Att det är just Life science som kommunen riktar in sig på är ingen slump. En del av infrastrukturen är Umeå Universitet som länge haft en ledande forskning inom kemi och biologi som utgör grunden i Life science. Framstående forskare vid universitetet fick stor uppmärksamhet under pandemin, Maréne Landström utsågs nyligen till Årets Cancerforskare i Sverige och Emmanuelle Charpentiers Nobelpris i kemi 2020 sticker ut även i ett internationellt perspektiv.

– Universitetet är en kunskaps- och en kompetensbank för bolagen och det finns en framstående forskningsinfrastruktur med flera nationella centrumbildningar. Förutom det har vi i dag både små och stora bolag i Umeå, ett gott samarbetsklimat, inkubatorer i världsklass och ett Universitetssjukhus med en stark klinisk forskning, vilket också är en viktig pusselbit, säger Peter.

En del av visionen om 200 000 invånare handlar också om att bygga en inkluderande stad som främjar mångfald.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda stimulerande och relevanta karriärvägar, både för studenter efter avslutad utbildning och för välutbildade partners till forskare som flyttar hit. Life science-industrin i Umeå är också en relativt jämställd bransch med många kvinnor på ledande positioner vilket harmoniserar med våra värderingar.

Samverkar med Business Sweden och lokala aktörer
Många faktorer måste samverka för att möjliggöra externa etableringar. Kommunen arbetar nu, i samråd med bland annat regionen, universitetet, företagen, Umeå Biotech Incubator och Business Sweden, med att paketera sitt erbjudande.

Business Sweden, som verkar för att svenska företag ska växa globalt och internationella investeringar/etableringar i Sverige, blir en viktig nyckel även i det framtida arbetet.

- Vi har en bra dialog med Business Sweden både regionalt och nationellt. De representerar Sverige globalt och har ett brett internationellt kontaktnät. Deras spetskunskap inom Life science i kombination med en helhetssyn på Sverige gör dem till en utmärkt lots för oss i vårt arbete, säger Peter Juneblad och avslutar.

- Vi tittar både på produktionsenheter och forskningsnära företag. Målet är att en enhet med 500 arbetstillfällen etablerar sig i Umeå men företag av alla storlekar är välkomna. Det är viktigt för ekosystemet med en mix av små och stora aktörer och en tillväxt som är både organisk och stimulerad av nyetableringar.

FAKTA LIFE SCIENCE
• Life science = livsvetenskap. Handlar om förutsättningar för fortsatt liv.
• Bygger i grunden på kemi och biologi. Innefattar allt från diagnos och behandling av sjukdom till näringslära och hur vi fungerar, men life sciences inkluderar också samspelet i naturen och läran om djurlivet.
• Sex exempel på arbetsgivare inom Life science i Umeå: Agrisera, APL, Cytiva, FOI, Nordic Biomarker, Sartorius.

För mer info, vänligen kontakta:
Peter Juneblad, Näringslivsdirektör Umeå Kommun
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum