Gå direkt till innehåll
NY SPELSATSNING SKA FÅ UNGA ATT ÄNDRA ATTITYDER TILL DROGER

Pressmeddelande -

NY SPELSATSNING SKA FÅ UNGA ATT ÄNDRA ATTITYDER TILL DROGER

De senaste åren har ungas attityder till cannabis förändrats och undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att färre unga idag anser det vara riskfyllt att prova cannabis. I ett nytt projekt ska Unga Drogförebyggare och spelhobbyförbundet Sverok tillsammans utveckla ett spel i syfte att påverka ungas attityder till droger. I projektet vill organisationerna utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder är ett sätt att skapa en positiv attitydförändring.

Projektet, som genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten, ska under 2019 genomföra en förstudie och utveckla prototyperna till ett spel. I förstudien kommer projektet i intervjuer och samtal med skolor få underlag för hur spelet ska vara utformat för att bäst kunna användas i undervisning.

  • Vi vill genom det här projektet utforska nya metoder för att förebygga droganvändandet hos unga, säger Lisa Klefbom, generalsekreterare på Unga Drogförebyggare. Attityderna till droger förändras och det är viktigt att vi redan nu, innan det leder till ett förändrat bruk, utmanar ungas attityder och ger kunskap om riskerna med droger.

Projektet utgår från idén att spel- och upplevelsebaserat lärande kan påverka ungas attityder mot droger. Genom att skapa en interaktiv upplevelse vill organisationerna i projektet hjälpa skolor och fritidsgårdar att arbeta drogförebyggande och få unga att reflektera och diskutera frågor som rör droger. Målgruppen är barn och unga i årskurs 9 till årskurs 3 på gymnasiet. Målet är att ta fram ett spel som är väl anpassat för dessa arenor och som kan bli en del av verksamheternas löpande drogförebyggande arbete.

  • Spel har en förmåga att engagera användaren samtidigt som det på ett lättillgängligt sätt illustrerar komplicerade samband. Med hjälp av spel kan man också prova olika scenarion, vilket har visat sig kunna ge ett fördjupat lärande och en attitydpåverkan, säger Alexandra Hjortsvang från Sverok.

Målet är att projektet blir flerårigt och beviljas ytterligare projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Slutprodukten för det förberedande året är en ansökan om bidrag för kommande tre år. Hur spelet kommer se ut är i dagsläget inte klart, utan kommer att utvecklas under 2019. Först gäller det att rekrytera en projektledare och en spelutvecklare.

För mer information

Lisa Klefbom, Generalsekreterare, Unga Drogförebyggare

lisa.klefbom@ungadrogforebyggare.se, 070–7421035

Ämnen

Regioner


Vi är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid.

Vi engagerar unga för en drogfri värld

En organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid.

Unga Drogförebyggare
Klara Östra Kyrkogata 10
111 52 Stockholm
Sverige