Gå direkt till innehåll
Allt fler anbud i offentliga upphandlingar

Pressmeddelande -

Allt fler anbud i offentliga upphandlingar

Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. År 2021 annonserades över 18 000 upphandlingar.

Intresset för att lämna anbud har ökat med 32 procent sedan 2017. År 2021 inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,1 år 2017. I regionernas upphandlingar inkom år 2021 8,1 anbud per upphandling, motsvarande siffra för kommunerna är 5,2.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Byggbranschen störst inom upphandling

Trots det ökande intresset lämnas det i 40 procent av upphandlingarna bara 1 eller 2 anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas däremot över 10 anbud. Det är vid upphandling av IT-tjänster samt hälso- och sjukvård som intresset är som störst.

Stora företag lämnar vanligen fler anbud än små och medelstora och tilldelas därför fler kontrakt i genomsnitt. Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var de anbudsgivare med flest kontrakterade anbud 2021.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty.

Ett av tre anbud leder till kontrakt

Att stora företag vinner fler kontrakt per företag innebär inte att mindre företag inte har något att hämta i upphandlingar. Ett av tre anbud leder till kontrakt. Små och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av anbuden som ledde till ett kontrakt 2021.

Spridningen på upphandlingarnas värde är stor. I hälften av upphandlingarna uppgick värdet till mellan 1 och 10 miljoner kronor. Ett fåtal upphandlingar uppgick till mycket stora belopp. I 59 upphandlingar översteg värdet 500 miljoner kronor och i 29 upphandlingar översteg det 1 miljard kronor. Drygt 1 300 upphandlingar stod tillsammans för 80 procent av det totala värdet 2021.

Nya statistikartiklar

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige