Gå direkt till innehåll
Färre anbud i offentliga upphandlingar

Pressmeddelande -

Färre anbud i offentliga upphandlingar

Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att 2022 lämnades 4,8 anbud per upphandling jämfört med 5,5 föregående år. Det är första gången sedan 2017 som anbuden minskar. Företag inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna lämnade flest anbud under året.

Årligen görs upphandlingspliktiga inköp till ett värde av närmare 900 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. År 2022 annonserades drygt 17 000 offentliga upphandlingar och i genomsnitt lämnades 4,8 anbud per upphandling. Det är en minskning jämfört med föregående år då genomsnittet var 5,5.

– Det är första gången sedan 2017 som vi ser att det genomsnittliga antalet anbud inte ökar. Det är en indikation på att intresset för att delta i offentlig upphandling gått ner. Men det är för tidigt att kalla det för ett trendbrott, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten och tillägger att det i var femte upphandling bara lämnas ett anbud.

Att näringslivet tycker att det är intressant att lämna anbud är viktigt för att det ska uppstå konkurrens som leder till både högre kvalitet och lägre priser.

– Offentliga inköp finansieras med skattemedel och handlar om att tillgodose invånarnas behov av varor och tjänster. När många företag konkurrerar om affärerna blir samhällsnyttan större, säger Andreas Doherty.

Spridningen mellan olika områden är stor. Flest anbud, 10,8 respektive 10,3, lämnas i upphandlingar som avser fritid, kultur och sport samt hälso- och sjukvård. Vid upphandling av tjänster lämnas det fler anbud än vid upphandling av byggentreprenader och varor.

Samhällsbyggare stora inom upphandling

Närmare 9 000 olika företag vann upphandlingar 2022. De tio företag som vann flest upphandlingar var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Störst är Sweco Sverige AB och WSP Sverige AB som står för 262 respektive 235 kontrakterade anbud vardera.

– Stora företag lämnar fler anbud per företag än små och medelstora. De tilldelas därför fler avtal i genomsnitt. Men i tre av fyra upphandlingar är det små och medelstora företag som tar hem affären, konstaterar Andreas Doherty.

Få organisationer står för en stor del av värdet

År 2022 annonserade drygt 1 100 upphandlande organisationer upphandlingar. Sett till kontrakterat värde är Region Stockholm störst tillsammans med de två stora inköpscentralerna Statens inköpscentral och Adda, den senare ägs av organisationen Sveriges kommuner och regioner. De tre organisationerna står tillsammans för en femtedel av det totala kontrakterade värdet som uppgick till 270 miljarder kronor 2022.

– De 57 upphandlande organisationer vars upphandlingsvolym översteg 1 miljard kronor år 2022 stod tillsammans för 65 procent av det totala kontrakterade värdet under året, säger Andreas Doherty.

Mer statistik

Mer statistik finns i Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst och databas.

Statistiktjänsten

Statistikdatabasen

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige