Gå direkt till innehåll
Fler överprövningsmål men kortare handläggningstider

Pressmeddelande -

Fler överprövningsmål men kortare handläggningstider

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med 2022 och uppgick till 3 942 mål. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Samtidigt minskade den genomsnittliga handlingsläggningstiden med 0,7 månader och uppgick till 1,8 månader. Leverantörer fick helt eller delvis bifall i 9 procent av alla mål i förvaltningsrätterna.

Antalet överprövningsmål ökade i samtliga instanser under 2023. Antalet överprövningsmål i förvaltningsrätterna, som är första instans, uppgick till 2 956, en ökning med 12 procent, i kammarrätterna ökade antalet mål med 33 procent och uppgick till 742. I Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) var ökningen 44 procent och antalet mål 244.

– Antalet mål i HFD och kammarrätterna är avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna. Det förklaras framför allt av att det krävs prövningstillstånd för att ett överklagande ska kunna prövas i kammarrätten och i HFD, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Under 2023 avgjorde förvaltningsrätterna 2 878 mål om överprövning av upphandlingar. I drygt 9 procent av målen fick den leverantör som ansökte om överprövning helt eller delvis bifall. I cirka 57 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. 35 procent av målen avgjordes i förvaltningsrätterna utan en prövning i sak.

– När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten slutligt avgjort målet utan att ha tagit ställning i den fråga som den som ansökte om överprövning ville ha prövad, förklarar Andreas Doherty.

Krav på skyndsam handläggning gör skillnad

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla upphandlingsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2023 var 1,8 månader. Det är en minskning med drygt 0,7 månader jämfört med året innan.

– Under 2022 infördes ett krav på skyndsam handläggning i alla upphandlingslagar. Effekten av den reformen avspeglas i statistiken om handläggningstider under 2023, säger Andreas Doherty.

De mål som prövats i sak av förvaltningsrätterna under 2023 hade en genomsnittlig handläggningstid på cirka 2,8 månader, vilket kan jämföras med handläggningstiden på ungefär 0,6 månader för de mål som inte prövats i sak.

Mer statistik om överprövningar

Läs mer om överprövningar och handläggningstider i myndighetens statistiktjänst.

Antalet överprövningsmål ökar 2023 - statistikartikel

Handläggningstiden för upphandlingsmål minskar 2023 - statistikartikel

Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas innehåller statistik om överprövning av annonserade upphandlingar i Sverige. I statistikdatabasen kan du hitta alla upphandlingar som har annonserats i en registrerad annonsdatabas och vilka som har överprövats.

Statistikdatabasen

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige