Pressmeddelande -

Stort intresse bland Astra Zeneca-forskare att starta företag

Torsdag den 30 augusti samlades omkring 80 personer som berörs av Astra Zenecas nedläggning för att träffa Uppsala Innovation Centre (UIC) som kommunen utsett till regionens företagsinkubator. Intresset för att göra verklighet av en ny innovativ produkt eller tjänst var stort och köerna ringlade långa för att få möjlighet att ställa frågor till bland andra Anders Nordström, platschef för UIC i Södertälje.

– Det är roligt att se att intresset för att kommersialisera sin idé är så stort. Vi kommer att ägna hela dagen efter informationsträffen åt att möta personer som vill kommersialisera sin idé och få stöd genom våra programsteg, våra affärscoacher och vårt nätverk. Vi kommer att träffa de som sökt sig till UIC så snart som möjligt, så att arbetet med att stimulera fler livskraftiga företag i Södertälje kommer igång snabbt, säger Anders Nordström, platschef på UIC i Södertälje.

UICs etablering i Södertälje innebär att företagsinkubatorn snabbt kommer kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd till personer som har en idé om en ny produkt eller tjänst som de vill kommersialisera. Målet är att fler idéer kan kommersialiseras och fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.

Astra Zeneca har en ambitiös plan för aktiviteter för personal som lämnar Astra Zeneca, dels i form av nätverksaktiviteter och dels starta-eget-aktiviteter där samarbetet med UIC är viktigt. 

– Från vår sida är den här satsningen ytterligare en aktivitet som vi gör för att stötta våra medarbetare. UIC kan ge professionell rådgivning och stöd för att ta steget till egna företagare, och det var roligt att se att seminariet var så välbesökt, säger Mervi Vasänge som är ansvarig för Astra Zenecas starta-eget-aktiviteter.

– Det finns många spännande idéer kring nya produkter och tjänster inom regionen som måste tas tillvara på ett bra sätt. Vi vill stärka framväxten av fler tillväxtföretag i Södertälje, och samarbetet med en företagsinkubator som UIC är en viktig del i detta. Det är viktigt att möta behovet av stöd för entreprenörskap och affärsutveckling som uppstår efter Astra Zenecas nedläggning av forskningen, så tidigt som möjligt, säger Ann-Charlotte Gjöthlén, projektledare på Telge som leder Södertälje kommuns samarbete med UIC.

Uppsala Innovation Centre, UIC, är en av landets främsta företagsinkubatorer för tillväxtföretag. Nio av tio företag som fått affärsutvecklingsstöd från UIC är fortsatt aktiva på marknaden. Cirka 45 procent av UICs tillväxtföretag kommer från life science-sektorn.

 
Kort om UIC i Södertälje
UICs nya verksamhet i Södertälje kan startas upp på relativt kort tid tack vare den modell som gjort UIC till en av de högst rankade företagsinkubatorerna i landet. UIC-modellen innefattar fem programsteg som är skräddarsydda för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. I UIC-modellen innefattas även ett affärscoachsystem där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC tar inte några ägarandelar i företagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till företagen i inkubatorverksamheten.


Bilder:
För ytterligare bilder kontakta Stina Thor, Uppsala Innovation Centre.

För mer information kontakta:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Ann-Charlotte Gjöthlén, projektledare
Telge AB
Tel: 08-550 223 56
E-post: ann-charlotte.gjothlen@telge.se

Mervi Vasänge, ansvarig för Astra Zenecas starta-eget-aktiviteter
Astra Zeneca
Tel: 08-553 265 80
E-post: mervi.vasange@astrazeneca.com

Gunilla Osswald, ansvarig för Astra Zenecas avveckling i Södertälje
Astra Zeneca
Tel: 08- 553 275 72
E-post: gunilla.osswald@astrazeneca.com

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • forskare
 • nyföretagande
 • telge
 • södertälje
 • uppsala innovation centre
 • uic
 • innovation
 • företagsinkubator
 • astrazeneca
 • astra zeneca

Regioner

 • Södermanland

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll