Nyhet -

UR:s kommentar till Kulturdepartementets debattartikel i DN 19/6

Idag den 19 juni kommer regeringens proposition kring Public service framtid. Kulturdepartementet har låtit publicera en debattartikel i DN. I väntan på att ta del av hela propositionen ger UR:s vd Erik Fichtelius här en första kommentar kring debattartikeln.

  

- Det är klokt och framåtriktat att satsa på kunskap i public service, säger UR:s vd Erik Fichtelius.

 Förslaget är väl förankrat i både regering och opposition, och stärker en viktig kärna i public service som innebär ökad nytta för utbildningen, inte minst för våra barn och unga, elever i behov av särskilt
stöd och för de nationella minoriteterna. UR har de senaste åren arbetat hårt för att möta de nya kraven för det framtida lärandet, där bildning och tillgänglighet varit två ledord. 

Tillskottet till UR innebär att det fria och sökbara kunskapsutbudet på över 10 000 radio- och tv-program på ur.se nu kan utvecklas vidare. Det möjliggör också fortsatta satsningar på bland annat
läsförståelse och läsutveckling, liksom på folkbildningen. Det handlar i grunden om allas rätt till kunskap.

- Vi ska läsa propositionen i sin helhet och analysera innehållet. Vi återkommer med en längre kommentar under eftermiddagen, avslutar Erik Fictelius.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • public service
  • sveriges utbildningsradio
  • ur
  • utbildning
  • utbildningsradion
  • fichtelius
  • kulturdepartementet
  • proposition

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Relaterat innehåll