Gå direkt till innehåll
Barns resor utomlands kontrolleras så att de inte lämnar länder mot sin vilja
Barns resor utomlands kontrolleras så att de inte lämnar länder mot sin vilja

Nyhet -

32% kontrollerades när de reste med barn utomlands

När barn reser ensamma, med en av föräldrarna eller någon annan än föräldrarna har länder och flygbolag krav på föräldramedgivande som ska uppvisas. Föräldramedgivandet visar vid en kontroll att vårdnadshavarna har gett tillåtelse till att barnet får resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet.

Samtliga som deltog i undersökningen hade rest utomlands med barn någon gång mellan åren 2020 – 2021. Av de drygt 800 personer som deltog i undersökningen svarade 32% att de stoppades på flygplats av myndigheter eller flygbolagspersonal i destinationslandet eller på väg till destinationslandet vid en mellanlandning. Kontrollerna bestod i att säkerställa att barnet fått tillåtelse att resa av båda föräldrarna. Vid utresa från Sverige kontrollerades barns resor vid färre tillfällen. 14 % svarade att de stoppades i en säkerhetskontroll av svenska myndigheter eller flygbolagspersonal som närmare ville kontrollera om barnet fått tillåtelse att lämna Sverige för att resa utomlands.

- Även om dessa resultat visar på att det finns en stark vilja från myndigheter och flygbolag världen över med att kontrollera att barn får lämna länder med tillåtelse av vårdnadshavarna finns det mycket mer att göra för barn som far illa ut och som lämnas i länder mot sin och den andre förälderns vilja. Det finns länder som drabbas mycket hårdare av brott mot barn än Sverige men för det är vi långt ifrån skonade. Världen är global, det är mycket lättare att resa idag och Sverige får inte tillåta att antalet bortförande av barn når höga nivåer. Vi ska ligga på så låga nivåer som möjligt och vår organisation gör så gott vi kan för att skydda barnen. Vi lägger bland annat ett ansvar på vårdnadshavarna att de ser till att resa säkert med föräldramedgivande som styrker att barn får resa. Barn ska resa och få möjligheten att se världen. Att fastna i en kontroll med sina barn på en flygplats någonstans i världen innebär inte att resan per automatik stoppas. Det gör resan bara säkrare, säger Martin Eriksson hos Utrikesgruppen.

Gränskontroller världen över ägnar idag extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderårige inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem. Kontrollerna sker bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn.

Utrikesgruppen ägnar också särskild uppmärksamhet gällande barns resor över landsgränser och arbetar aktivt med att informera vårdnadshavare att det är viktigt att deras barn reser på ett säkert sätt. Erfarenheten visar att det ofta förekommer okunskap hos den föräldern som "för" bort sitt barn vid olovliga bortföranden av barn eller i sådana situationer som resulterar i att barnet inte återförs hem (kvarhållande). Ofta känner föräldrarna inte till villkoren för att kunna resa utomlands med sitt barn utan att bryta mot gällande regler.

Uppgifterna framkommer i maj månads rapport, en av flera undersökningar som Utrikesgruppen gör för att följa utvecklingen som rör säkra resor för minderåriga över landsgränser. Av de drygt 800 personer som deltog i undersökningen stoppades hela 32% i kontroller av myndigheter utanför Sverige. 14 % stoppades i säkerhetskontroller på svensk flygplats som närmare ville kontrollera om barnet fått tillåtelse att lämna Sverige för att resa utomlands.

Personer som har svarat i undersökningen har rest ensam med ett barn, som en av båda vårdnadshavarna eller annan person än vårdnadshavare. Undersökningen behandlade resor inom och utanför EU. Personer som svarat i undersökningen kontrollerades av gränskontroller, flygbolag eller researrangörer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Aleksandar Milačić

Aleksandar Milačić

VERKSAMHETSCHEF

Simon Andersson

Presskontakt

Relaterat innehåll

Sveriges utveckling utomlands

Utrikesgruppen arbetar med olika utrikesrelaterade produkter och tjänster som underlättar för svenskar som kommer i kontakt med utlandet. Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats.

Utrikesgruppen
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden