Pressmeddelande -

Föräldramedgivande – en trygghet för barnfamiljer

Den här publikationen är till för att ge dig uppdaterad information om Utrikesgruppens arbete. Innehållet ska bidra till ökad kunskap om barns rättigheter och deras säkra resor utomlands.

När en person ska resa själv med ett minderårigt barn kräver länder att ett föräldramedgivande ska uppvisas. Föräldramedgivandet ska även tas med om en annan släkting eller person reser med barnet samt om ett minderårigt barn reser ensam.

Enligt svensk rätt ska föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det innebär att en av föräldrarna inte får flytta eller resa från Sverige utan den andra förälderns medgivande. Om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare har denne rätt att ta med sig och flytta utomlands eller låta barnet resa med någon annan utan den andre förälderns medgivande, men det kan finnas undantag - exempelvis vid umgängesrätt. För barnets skull är det alltid bäst att vara överens med den andra föräldern.

Om vi tittar närmare på dagens globala människor. När vi reser, bor och arbetar utomlands samt skapar relationer över landsgränserna i allt större utsträckning är det oundvikligt att vi måste ta hänsyn till nya levnadsvanor. Den ökade rörligheten över gränserna har medfört att antalet barn som olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land har ökat under senare år.

Den nya internationella levnadsstilen skänker människor många positiva element i livet men om vårdnadshavarna inte kommer överens över landsgränserna kan det av oaktsamhet eller av fri vilja orsaka skador på barn och föräldrar när barn förs bort och hålls kvar i ett annat land.

Föräldramedgivandet ur flera perspektiv


Föräldramedgivandet är förutom kraven som gäller för inresa till ett annat land en trygghet för dem barn och vårdnadshavare som lever i en komplicerad familjesituation. Det är inte ovanligt att Socialtjänsten tar hjälp av Utrikesgruppen för att ombesörja ett föräldramedgivande till vårdnadshavarna. Inte sällan som ett bevis på att föräldrarna faktiskt har kommit överens om utlandsresan. Ytterligare tecken på föräldramedgivandets beskaffenhet är att den används av Socialtjänsten när en av föräldrarna för tillfället är frihetsberövad och behöver godkänna barnets resa utomlands. Även utländska ambassader verksamma i Sverige tar hjälp av Utrikesgruppen.

Man får inte glömma bort att det finns familjer i Sverige vars barn också vill resa utomlands men att det krävs några extra åtgärder just för dem för att resan ska bli så säker som möjlig. För många vårdnadshavare är det därför extra viktigt att fatta beslut och bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter skriftligen med ett föräldramedgivande. Det förenklar och förtydligar överenskommelsen. Det ger trygghet för den av föräldrarna som oroar sig för att den andre föräldern kan komma att hävda att resan skedde utan samtycke.

Barns resor utomlands betraktas i vissa fall vara extra sårbara och behöver därför dokumenteras med en skriftlig överenskommelse. Det gäller ofta när föräldrar normalt sätt har svårt att komma överens, när de bor på två skilda platser i världen, eller när föräldrar har olika medborgarskap och behöver förhålla sig till fler än ett lands krav och regler i den överenskommelse som ska ske mellan vårdnadshavarna.

Enligt vissa länders lagar har modern ingen rätt alls att besluta i frågor som rör barnet utan tillstånd från fadern. Detta kan tillämpas på dem svenska medborgare som innehar dubbelt medborgarskap när de befinner sig i destinationslandet. Det är därför av yttersta vikt att vårdnadshavare i denna kategori alltid dokumenterar överenskommelsen innan utlandsresan så att inga problem uppstår på destinationen.

Utrikesgruppen arbetar för barns rättigheter


Utrikesgruppen vill skapa en bättre värld för barn. Det är ett arbete som är en växande del i verksamheten och som sker över landsgränserna. Genom opinion och påverkansarbete bidrar Utrikesgruppen till en ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter i världen.

En naturlig del är att kontinuerligt informera och bidra till en ökad kunskap om barns rättigheter enligt barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Information om föräldramedgivande


Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, ensamresande barn eller om barnet reser med någon annan än sin förälder/föräldrar. Kan uppvisas till myndigheter i Sverige eller utomlands, gränskontroller m.m. Föräldramedgivandet visar att vårdnadshavarna ger sitt tillstånd till att ett minderårigt barn får resa utomlands. Föräldramedgivandet gäller för utlandsresor med samtliga fordon.

Du kan kontrollera de aktuella kraven för inresa till länder med Utrikesgruppen, med myndigheter i landet du ska resa till eller landets närmaste ambassad.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • kommunikation
 • turism
 • resor
 • semester
 • egenmäktighet med barn
 • internationellt
 • europaresor
 • dokument
 • juridik
 • reseinformation
 • utrikesgruppen
 • fullmakt

Regioner

 • Stockholm

Utrikesgruppen finns till för dig som behöver hjälp i olika ärenden som rör utlandet. Genom vår utövning arbetar vi för att skydda svenska medborgare, skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer som hjälper till att utveckla och utforma politik, främja turism, utrikesrelaterade produkter och tjänster - men framförallt svenska intressen som vi företräder med världen som arbetsställe.

Kontakter

Aleksandar Milačić

VERKSAMHETSCHEF

Simon Andersson

Presskontakt

Relaterat innehåll