Inbjudan till presskonferens 13 november: Första steget i förändringarna i NU-sjukvården på måndag

Tid 13 November 2008 10:00 – 10:00

Plats Näl, konferensrum Tuppen

På måndag, 17 november, inleds de planerade förändringarna av arbetsfördelningen mellan NU-sjukvårdens båda större sjukhus - Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus (Näl). Med anledning av det inbjuder vi till en presskonferens torsdag 13 november kl 10:00 på Näl, konferensrum Tuppen, (ingång via huvudentrén, efter kiosken tar du till vänster på Västra gatan, Tuppen ligger på höger sida)

Relaterat innehåll