Pressmeddelande -

Mänskliga rättigheter – en förutsättning för ett attraktivt Västra Götaland

Politikerutbildning Hur tar vi vara på den mångfald som finns i Västra Götaland? Hur hör vi, hur ser vi och hur bryr vi oss om barns och ungdomars behov? Hur kan etik, miljö och socialt engagemang bli framgångsfaktorer för tillväxt? Och hur kan vi göra samhället tillgängligt för alla? Det är några av frågorna som kommer att tas upp under den 14 och 15 maj då det hålls utbildning för Västra Götalandsregionens politiker på temat ”Mänskliga rättigheter i din politiska gärning och i vardagen”. Syftet med utbildningsdagarna är att sprida de erfarenheter och goda exempel som finns, både inom och utanför den egna organisationen, för att inspirera till ett fortsatt arbete och fortsatta diskussioner om hur man som förtroendevald tydligare kan arbeta med mänskliga rättigheter i sina politiska uppdrag. Representanter från media är välkomna att delta! Dag och plats: 14 maj, Hotel Radisson SAS, Göteborg eller 15 maj, Quality Hotel Prisma, Skövde Tid: 08:30 – 16:10 Hela programmet hittar du här. http://nyheter.vgregion.se/upload/Regionkansliet/Lina%20och%20Malin/080514--15PolitikerutbildningProgram.pdf Kontaktperson: Lars Törnvall, planeringsledare Västra Götalandsregionen, 0521-27 59 14 Marthe Vakoufari, projektledare Sverige 2000 Institutet, 031-51 29 90

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event